Počela velika koordinirana akcija na području općine Hadžići

Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Hadžići počela je jutros i trajat će tri dana, a za četvrtak, 28. jula, najavljen je početak akcije čišćenja na području općine Trnovo.

Prema planu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, općina Hadžići i Trnovo, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, KJP ZOI’84, JKP Komunalac Hadžići i JKP Trnovo, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tarčin, te mjesnih štabova civilne zaštite, akcija čišćenja odvijat će se u svim mjesnim zajednicama ovih općina.

Tom prilikom, komunalna preduzeća će, u koordinaciji sa Općinom Hadžići, Općinom Trnovo i mjesnim zajednicama, realizovati čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja i divljih deponija, a u skladu sa prioritetima koje iskažu mjesne zajednice.

Resorni ministar Enver Hadžiahmetović kazao je da je Općina Hadžići sedma općina na čijem području se realizira akcija čišćenja, nakon čega slijedi akcija u Trnovu. Naglasio je kako će do kraja mjeseca biti završena akcija i na području općine Ilijaš, čime će se obuhvatiti svih devet općina u Kantonu Sarajevo.

“Prema podacima s terena, možemo vidjeti da je u svakoj od općina, gdje smo vršili čišćenje, urađeno mnogo posla. Već smo preko 800 tona otpada odvezli iz ovih urbanih dijelova i očekujemo da i u naredna tri dana u Hadžićima i dva dana u Trnovu očistimo velike površine, te da će akcija dati dobar rezultat. Ova akcija obuhvata sve one poslove koje ne možemo završiti u redovnim aktivnostima. Namjera je da što bržim tempom i efikasnije uradimo što veći dio posla i uredimo našu okolinu što je bolje moguće“, kazao je ministar Hadžiahmetović.

Istakao je da bez sinergije građana i komunalnih preduzeća ne može biti rezultata.

“Nadam se da će vrlo brzo biti usvojen Zakon o komunalnoj policiji. To će biti jedini način da krenemo u bolje dane kada je čistoća u pitanju”, kazao je također Hadžiahmetović.

Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići pozvao je građane da daju svoj doprinos akciji i da čuvaju svoju okolinu, ne samo danas već i ubuduće.

“Ja se zahvaljujem Vladi Kantona Sarajevo i resornom Ministarstvu jer su organizirali jednu ovakvu akciju. Ubuduće treba da se putem edukacija održavanje čistoće uvede kao pravilo ponašanja, a uz to treba dodati i mjere za one neodgovorne koji iza sebe ostavljaju smeće”, kazao je Ejubović.

Osman Smiječanin, pomoćnik načelnika Općine Trnovo kazao je da je ova akcija hvale vrijedna.

“Plan je da se sa izletišta, kojih imamo dosta na području općine, ukloni smeće koje ostavljaju izletnici, odnosno neodgovorni građani. Neodgovornost pojedinih ljudi mi je kao čovjeku neshvatljiva. Poslije svakog vikenda imamo nezamislive količine smeća, iako imamo posude za odlaganje otpada. KJKP Rad svoj posao izvršava savjesno ali radnici ne mogu sami stići očistiti sve bez sveobuhvatne akcije”, kazao je Smiječanin.

Radio AS