Počeli radovi na izgradnji dječijeg igrališta i prostora za odmor i rekreaciju u ulici Varaždinska

Na području MZ Hrasno brdo u ulici Varaždinska počeli su pripremni radovi na izgradnji prostora za odmor i rekreaciju.

Radi se o  jednom od kapitalnih projekata Općine Novo Sarajevo kojim će građanima ove mjesne zajednice biti na raspolaganju najsavremeniji prostor za odmor i rekreaciju namijenjen svim generacijama.

Pored sportskog igrališta sa košarkaškim i fudbalskim terenima, prostor će sadržavati i dva dodatna platoa sa rekvizitima za vježbanje, dok će na samom vrhu biti smješteno dječije igralište sa rekvizitima za igru djece. 

U zimskom periodu na ovoj lokaciji planiran je i dio padine za zimske igre, a na zelenim površinama planirana je sadnja odgovarajućeg biljnog materijala.

Trenutno je u toku raščišćavanje terena, te sječa grmlja i drveća. Izvođač radova je firma  “Mibral” d.o.o. Sarajevo, dok su investitori Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo sa izdvojenih 450.000 KM i Općina Novo Sarajevo sa izdvojenih 250.000 KM.

Ukupna vrijednost projekta je oko 700.000 KM.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a rok za izvođenje radova je 150 kalendarskih dana.

Radio AS