Počeo projekat sanacije klizišta u ulici Krka

Općina Stari Grad Sarajevo, u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS, pokrenula je veliki projekat sanacije klizišta u ulici Krka kod broja 11, u naselju Toka-Džeka.

Ovo klizište registrovano je prije nekoliko godina, te je, zbog opasnosti od njegovog pokretanja, još 2017. godine Općina Stari Grad Sarajevo potpisala sporazum o saradnji sa Zavodom za izgradnju KS i osigurala potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije. Općina Stari Grad Sarajevo tada je Zavodu prebacila sredstva u iznosu od 79.839 KM za izradu projekata za sanaciju klizišta na lokacijama: Močila, Sedrenik 56, Nadlipe čikma do broja 23 i Krka kod broja 11.

U maju 2022. godine Općina Stari Grad i Zavod za izgradnju KS, na osnovu završene projektne dokumentacije, potpisali su sporazum kojim su definisali međusobna prava i obaveze po pitanju finansiranja i izbora izvođača radova na tri lokacije, tj. registrovana klizišta: Močila, Sedrenik 56 i Krka kod broja 11. Prvo od ova tri klizišta na kojem su počeli radovi, nalazi se u ulici Krka kod broja11.

Projektom sanacije klizišta, koji je izradio Institut za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predviđeno je da gornja dionica klizišta bude sanirana izgradnjom potpornog armirano-betonskog zida sa masivnom temeljnom stopom kao kontrategom. Donja dionica klizišta će biti sanirana izgradnjom armirano-betonske kostrukcije sa unakrsnim gredama usidrenim u teren, te izgradnjom potpornog zida u podnožju.

“Radovi na terenu dobro napreduju. Nakon što su završeni zemljani pripremni radovi, izvršena je izgradnja temeljne stope i dijela zida u gornjoj dionici klizišta. Također, donja dionica klizišta je osigurana zemljanim nasipom koji trenutno služi kao prilaz”, saopšteno je.

Ukupna vrijednost radova iznosi 139.916,39 KM. Općina Stari Grad Sarajevo će finansirati radove sredstvima u iznosu od 20.000 KM, dok će preostali dio sredstva osigurati Zavod za izgradnju KS, koji je ujedno vrši i nadzor nad izvođenjem radova. Sanacija klizišta u dijelu ulice Krka predstavlja izuzetno značajan projekat za Općinu Stari Grad Sarajevo koji ima za cilj pružiti sigurnost svim stanovnicima tog područja, kao i osigurati stabilnost terena na duži vremenski period.

Radio AS