Sindikat obrazovanja uputio poruku ministrici Hota-Muminović: Prekršili ste zakon

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH uputio je saopćenje ministrici  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Naidi Hota-Muminović, u kojem se navodi da je, svjesno ili ne, prekršila zakon i ugrozili radnička prava.

U saopštenju se navodi da je Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju ministricu nedvosmisleno i izričito obavezao da prilikom donošenja svih akata koji tretiraju problematiku iz nadležnosti sindikata, provodi konsultacije sa sindikalnim predstavnicima.

“Kolektivni ugovor koji ste, kao ministrica, dužni poštovati, jasno je propisao da se rad radnika zasniva na zakonu i podzakonskim aktima kojima se reguliše predškolski odgoj i obrazovanje, osnovni odgoj i obrazovanje, nastavnim planovima i programima, pedagoškim standardima i normativima koji se primjenjuju za rad ustanova i općim aktima ustanova, u čijem donošenju i utvrđivanju učestvuje Sindikat. Osnovnim školama ste 19. maja 2023. godine dostavili akt – Informaciju i u prilogu sedam odluka koje se odnose na profil i stručnu spremu radnika u okviru Pedagoških standarda i općih normativa i nastavnih planova i programa”, stoji u saopštenju.

Radnicima osnovnih škola koji rade na radnim mjestima samostalnog referenta za plan i analizu nejasno je zbog čega se isto radno mjesto s opisom poslova koji su isti u srednjim školama po Odluci Vlade Kantona Sarajevo zove saradnik za finansijske i računovodstvene poslove.

“Nama u Sindikatu nije nejasno jer Vi, kao ministrica, evo već godinama ne poduzimate ništa po pitanju neusklađenosti pravnih propisa iz Vaše nadležnosti i permanentno ignorišete prijedloge i zahtjeve Sindikata po tim pitanjima. Dugogodišnji nastavnici koji rade na pozicijama nastavnika tehničke kulture i osnova tehnike s diplomama mašinskih inžinjera se pitaju kako su preko noći Vašom odlukom postali nestručni i ko će raditi te poslove kada na desetine tih naših kolega s diplomama mašinskih inžinjera dobije otkaze ili ne budu mogli konkurisati za posao u školskoj 2023/2024. godini? Mi se ne pitamo jer znamo da Vi, kao ministrica, uporno ignorišete dopise i zahtjeve Sindikata za održavanje sastanaka na kojima bi zajednički pokušali riješiti probleme nedostatka nastavnika”, navodi se iz Sindikata.

Sindikat upućuje oštre kritike ministrici zbog činjenice da uopće nije konsultovala niti zatražila pozitivno mišljenje od Sindikata za sve tri odluke koje se odnose na profil i stručnu spremu nastavnika, koje su sastavni dio nastavnih planova i programa, te konstatuje je Hota-Muminović prekršila Zakon i Kolektivni ugovor, te ugrozila prava radnika.

Sindikat traži da ministrica odmah ispravi svoje greške i da Sindikat počne poštivati kao socijalnog partnera jer je to obavezna raditi po Zakonu i Kolektivnom ugovoru.

Radio AS