Početkom naredne godine online prijave na programe podrške Ministarstva privrede KS

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić najavio je danas da je proces digitalizacije javnih poziva u Ministarstvu privrede priveden kraju. Činom primopredaje izvještaja i softvera – online platforme za podnošenje prijava po programskim linijama poticajnih mjera ovog ministarstva, taj proces danas je i zvanično završen.

Shodno ranije potpisanom sporazumu s USAID Financial reform Agenda Activity (FINRA), a koja je i naručila izradu platforme od kompanije MIBO komunikacije. Ova kompanija je u proteklih šest mjeseci razvila najmoderniji softver s integriranom vještačkom inteligencijom za potrebe online platforme, koja je i implementirala na web stranicu Ministarstva privrede KS.

Prema riječima ministra Adnana Delića, glavni cilj ovog projekta bio je dizajniranje, razvoj i implementacija javne online platforme na službenoj web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo – mp.ks.gov.ba, koja će omogućiti svim podnosiocima prijava po programima poticaja iz resora privrede da registraciju i/ili prijave podnesu putem službene web stranice Ministarstva, poštujući sve uslove i zahtjeve propisane javnim pozivima, objavljenim u skladu s važećim zakonskim propisima istog i višeg reda.

“Danas konačno možemo reći da je projekt digitalizacije završen i da u periodu do Nove godine puštamo platformu kao pilot za testiranje eventualnih propusta. S obzirom na to da su javni pozivi za 2022. godinu završeni, to je prilika da budemo potpuno spremni za online prijave na programe poticaja u 2023. godini”, naveo je danas ministar Delić.

On je podsjetio da puštanju javnih poziva prethodi donošenje godišnjih planova i programa poticajnih mjera, što se radi po usvajanju budžeta Kantona Sarajevo, nakon čega je moguće otvaranje javnih poziva za svaki pojedinačni program.

USAID FINRA u potpunosti je finansirala izradu ove online platforme u iznosu od oko 600.000 KM, dok je Ministarstvo privrede KS izdvojilo 100.000 KM za troškove nabavke licenci po svim programskim linijama, kao i za održavanje softvera za 2023. godinu.

Istaknuto je i da je ovo pilot projekt kojim se treba pokrenuti postupak implementacije Vizije digitalne uprave Kantona Sarajevo, a što podrazumijeva digitalizaciju u svim organima uprave, upravnim organizacijama i stručnim službama u Kantonu Sarajevo.

Osim toga, digitalizacija poticaja u Ministarstvu privrede dodatno će doprinijeti transparentnosti trošenja budžetskih sredstava u KS, što je opredjeljenje i princip na kojem je zasnovan rad Ministarstva privrede u mandatu ovog saziva Vlade.

“Nama je prvenstveno cilj da olakšamo procedure za registraciju i podnošenje prijava na naše programe poticaja, a uvođenjem online prijave potpis, pečat i papir koji fali više neće biti smetnja u ostvarivanju prava na poticaje”, potcrtao je ministar Delić.

Javna online platforma za podnošenje prijava na poticajne mjere Ministarstva kreirana je tako da se registracija i/ili prijava mogu napraviti isključivo dostavljanjem kompletne dokumentacije i zadovoljavanjem svih uslova i zahtjeva za svaku programsku liniju pojedinačno, što će svakako smanjiti broj onih privrednih subjekata koji zbog tehničkih grešaka ne ostvare pravo na poticajna grant sredstva po nekom od programa Ministarstva privrede KS.

Radio AS