Pokrenute aktivnosti za transformaciju Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u kantonalnu bolnicu

Na osnovu  zaključka Skupštine Kantona Sarajevo iz 2020. godine i inicijative  da se stvore svi preduslovi kako bi se Opća bolnica “Prim. dr Abdulah Nakaš” transformisala u kantonalnu bolnicu, Vlada KS jučer je utvrdila Nacrt zakona o uvjetima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica.

Po riječima ministra zdravstva  Harisa Vranića, Nacrt je kreiran po uzoru na zakone koji se odnose na djelatnost kantonalnih bolnica u drugim kantonima. Istakao je da Sarajevo mora imati kantonalnu bolnicu, zbog čega se i pristupilo izradi ovog zakona.

Njime su, između ostalog, definisane unutrašnje organizacione jedinice koje treba imati kantonalna bolnica,  standardi pod kojim pružaju uslugu kao i uslovi koje moraju ispuniti.

Propisani su i prostor i oprema za pružanje bolničkih djelatnosti, kao i tehnički, te medicinski uslovi i kapaciteti koji se moraju obezbijediti za nesmetan rad i pružanje usluge.

“Cilj je da naša Opća bolnica dobije status kantonalne što prije. Jedino što joj sada nedostaje jeste osnivanje nastavno-istraživačkog odsjeka, jer kantonalna bolnica ujedno predstavlja i nastavnu bazu za medicinsku grupaciju predmeta. Nadamo se da će ovaj nacrt dobiti podršku Skupštine, a ukoliko se to desi, naš prijedlog je da bude upućen u javnu raspravu u trajanju od od 45 dana”, izjavio je ministar zdravstva Haris Vranić.

Radio AS