Ponovo proglašena epizoda ‘Pripravnost’ u KS

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor saopćilo je da su ispunjeni propisani uslovi za ponovno proglašenje epizode “pripravnost” za Kanton Sarajevo.

“Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku, na području Kantona Sarajevo, na svim automatskim stanicama u Kantonu Sarajevo zabilježena su prekoračenje graničnih vrijednosti za PM10 čestične tvari u zraku (50µg/m3), za prethodni dan. Ostali praćeni polutanti nisu bilježili prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti”, navodi se.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda naredna tri dana se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa vjetrom slabog intenziteta te temperaturna inverzija u jutarnjim i večernjim satima. Iz tog razloga predviđa se i rast koncentracija zagađujućih materija u zraku i variranje u toku dana.

Radio AS