Potpisan Memorandum o saradnji između FAZUOI i Uprave policije KS

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (FAZUOI) saopćila je da je danas u Sarajevu potpisan Memorandum o saradnji ove agencije i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS). Ovaj dokument potpisali su v.d. direktor Agencije Emir Bašić i policijski komesar, generalni inspektor policije Fatmir Hajdarević.

Ovaj dokument potpisali su v.d. direktor Agencije Emir Bašić i policijski komesar, generalni inspektor policije Fatmir Hajdarević.

Iz Agencije navode da je cilj potpisanog Memoranduma osnaživanje i potvrđivanje obostranog opredjeljenja za nastavkom međusobne saradnje u oblasti edukacije, kao i pružanju pomoći u osiguranju sigurnog i efikasnog izvršenja poslova i zadataka vezanih za oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Potpisnim dokumentom reguliše se buduća saradnja i uzajamna pomoć dvije institucije na polju poboljšanja efikasnosti u borbi protiv svih oblika kriminala.

Dodaju da Memorandum, prije svega, ima za namjeru adekvatnu implementaciju Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH, ali i osnaživanje i potvrđivanje obostranog opredjeljenja za nastavak međusobne saradnje u oblasti stručne edukacije državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi sa financijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i stvaranje potrebnih preduvjeta za izvršenje sudskih odluka vezanih za oduzimanje imovinske koristi u smislu odredbi Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

V.d. direktor Bašić i policijski komesar Hajdarević su naglasili značaj potpisivanja Memoranduma, te još jedanput istakli obostranu riješenost institucija na čijem se čelu nalaze, da jednim novim, inovativnim pristupom procesu edukacije, te multidisciplinarnom pristupu rješavanja problema u oblasti oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, daju puni doprinos strateškom i sveobuhvatnom djelovanju na poslovima oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH.

“Ovaj memorandum je nastavak uspješne saradnje dvije institucije. Istovremeno je okvir za sticanje novih znanja i vještina u ovoj oblasti, te vjerujem da ćemo zajedničkim radom kreirati novi kvalitet u procesu edukacija, kao i međusobnoj saradnji iz drugih zakonom utvrđenih nadležnosti Agencije i Uprave policije KS, potreban pravosudnim institucijama i državi Bosni i Hercegovini”, izjavio je v.d. direktor Bašić, saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

Radio AS