Potpisan sporazum o saradnji Ministarstva pravde i uprave KS i Fakulteta za upravu

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo, prof.dr. Darja Softić Kadenić i dekan Fakulteta za upravu, prof. dr. Emir Tahirović potpisali su jučer Sporazum o saradnji između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Fakulteta za upravu, koji je pridružena članica Univerziteta u Sarajevu.

Ove dvije institucije opredijelile su se za formalnu saradnju koja prati eurointegracijski put Bosne i Hercegovine i savremene trendove u razvoju javne uprave.

Saradnja je usmjerena ka osmišljavanju i realizaciji projekata i aktivnosti koji se tiču unapređenja kvaliteta javne uprave u Kantonu Sarajevo.

Ideja je pokretanje novih projekata i uspješnija realizacija postojećih projekata i istraživanja u oblasti javne uprave. U tu svrhu, prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji, potpisan je i Aneks 1 Sporazuma, čiji predmet jeste i prvi zajednički projekat “Unapređenje sistema evidentiranja i analize rezultata upravnih postupaka” na nivou Kantona Sarajevo.

Radio AS