Potpisan ugovor za izgradnju oborinske odvodnje u Ranovačkoj ulici u naselju Dobroševići

Nakon što su završeni radovi na izgradnji oborinske odvodnje dužine jednog kilometra, u ulici Mihaljevska, u MZ “Dobroševići”, gdje je izvršeno ucjevljenje otovorenog oborinskog kanala duž lijeve strane ulice, te proširenje ulice, Općina Novi Grad Sarajevo nastavlja sa realizacijom istog projekta i u ulici Ranovačka.    

Općinski načelnik Semir Efendić potpisao je danas ugovor za izvođenje radova u toj ulici sa Ibrom Manjićem, predstavnikom konzorcija firmi “Manjo” d.o.o. Sarajevo i “,Bosman” d.o.o. Sarajevo.

Izgradnjom oborinske odvodnje u Ranovačkoj ulici dužine od oko 600 metara predviđeno je ucjevljenje oborinskog kanala duž desne strane ulice, gdje će se ugraditi korugirane cijevi od visokokvalitetnog polipropilena visoke gustoće.

Načelnik Semir Efendić kazao je da će se na ovaj način trajno riješiti problem odvodnje oborinskih voda iz ulica Mihaljevska i Ranovačka, gdje trenutno ne postoji tehnički ispravan oborinski recipient, a sve u cilju zaštite od poplava i izlijevanja voda u vrijeme obilnih padavina.

Objasnio je da su zbog neriješenog pitanja kanalizacije, jako opterećeni lokalni oborinski kanali i da su neki od njih upravo u navedenim ulicama, koji teku pored lokalnih saobraćajnica i predstavljaju jednu vrstu problema i u slučaju većih padavina plavljenja okolnih objekata, ali i higijensko –  epidemioloških rizika.

„Danas potpisujemo ugovor za ulicu Ranovačka, koja predstavlja dionicu kroz ulicu sa mnogo stambenih objekata, koji se nalaze u neposrednoj blizini. Prije toga završili smo prvu fazu, odnosno prvi dio ugovora gdje je isti takav cjevovod u ulici Mihaljevska urađen u dužini blizu jednog kilometra. Imamo zaista dobre reakcije stanovnika tog područja, oni su zadovoljni time što se uradilo i na neki način došlo je do proširenja same saobraćajnice u ulici Mihaljevska,“ kazao je načelnik Efendić, dodavši da je pored navedenog, isprojektovana slična mreža za ulicu Paljevska u naselju Reljevo.

Ibro Manjić, kazao je da je završena prva etapa radova na otvorenim kanalima u ulici Mihaljevska i da je mehanizacija spremna za početak radova u ulici Ranovačka. “Nakon radova u ulici Mihaljevska, nastavljamo sa radovima u Ranovačkoj. To su otvoreni kanali, mi smo ih ucjevili sa F500 cijevima, a duž cijele ulice ugrađene su rešetke, koje će prikupljati oborinske vode sa same saobraćajnice”, rekao je Manjić.

Za izgradnju oborinske odvodnje u ulicama Mihaljevska I Ranovačka iz budžeta Općine Novi Grad Sarajevo izdvojeno je oko 485.000 KM.

Radio AS