Potpisani sporazumi za sanaciju klizišta i nabavku opreme civilnim zaštitama Hadžića i Trnova

Direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite KS-a Dženan Brkanić s načelnikom Općine Hadžići Hamdom Ejubovićem potpisao je jučer ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za opremanje Operativnog centra civilne zaštite Općine Hadžići. 

Sredstva u iznosu od 105.500 KM utrošit će se za nabavku sistema radio veza, uzbunjivanja i sistema rezervnog napajanja.

Osim ugovora sa KUCZ-a, direktoricom Zavoda za izgradnju KS-a Belmom Barlov potpisala je sa načelnikom Ejubovićem i dva sporazuma koji se odnose na realizaciju Projekta sanacije i monitoringa klizišta. 

Na području općine Hadžići realizovat će se projekti sanacije klizišta na lokalitetima Gaj-Mokrine (60.000 KM), u ulici Potkraj kod broja 28 (42.000 KM), te na lokalitetu Gornja Raštelica kod broja 5 (20.000 KM). 

Navedene projekte sanacije klizišta sufinansiraju Zavod, Uprava i Općina.

Istoga dana, direktori Brkanić i Barlov potpisali su i sa pomoćnikom načelnika Općine Trnovo Osmanom Smječaninom Sporazum o sanaciji i monitoringu klizišta na lokalitetima općine Trnovo.

Radi se o dva lokaliteta, i to izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetima naselja Žilići i Usoviti Do II.

Ukupna vrijednost projekta koji se odnosi na sanaciju klizišta u naselju Žilići iznosi 120.000 KM, u okviru kojih je Zavod za izgradnju KS obezbijedio 51.000 KM, Uprava civilne zaštite KS 49.000 KM i Općina Trnovo 20.000 KM.

Ukupna vrijednost projekta za sanaciju klizišta na lokalitetu Usoviti Do II iznosi 187.000 KM, u okviru kojih je Zavod za izgradnju KS obezbijedio 80.325 KM, Uprava civilne zaštite KS 77.175 KM i Općina Trnovo 30.000 KM.

Općina Trnovo je u prethodnom periodu pribavila odobrenje za građenje za realizaciju ovog projekta, te će u skladu sa odredbama Sporazuma raspisati postupak javne nabavke za izvođenje radova, dok će Zavod vršiti uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

U svom obraćanju direktorica Barlov je istakla da je ovo jedan od sporazuma kojeg Zavod potpisuje sa općinama na području Kantona Sarajevo u cilju sanacije klizišta. 

U isto vrijeme sa ovom općinom danas je direktorica potpisala još jedan Sporazum za realizaciju izrade Izvedbenog projekta sanacije klizišta i Projekta monitoringa na lokalitetu Bašci, za šta Zavod obezbjeđuje sredstva u iznosu od 18.000 KM.

Direktor Brkanić je naglasio da se za iduću godinu planira nastavak aktivnosti na sanaciji započetih klizišta u Kantonu Sarajevo u svim općinama, pa i općini Trnovo.

Pomoćnik Smječanin je zahvalio direktorima na izdvojenim sredstvima i naglasio da u je okviru Glavnog projekta dato rješenje sanacije klizišta koje se zasniva na efikasnom sistemu odbrane od vanjske i unutrašnje vode, te snižavanje nivoa podzemnih voda u zoni aktivnih klizišta.

Općina Trnovo kontinuirano svake godine izdvaja značajna sredstva za sanaciju klizišta na području općine.

Radio AS