Predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajevo Jasmin Ademović primio delegaciju Grada Berna

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Jasmin Ademović, zajedno sa zamjenicom Mirelom Džehverović i ministrom privrede Kantona Sarajevo Zlatkom Mijatovićem, upriličio je prijem delegacije Grada Berna koju su činili gradonačelnik Alec von Graffenried sa saradnicima.

Delegaciju su činili i Dr. Claudia Mannhart, kancelar, Nora Lischetti, zamjenica kancelara i Michael Sahli, šef službe za informisanje.

Nadovezujući se na dugoročno prisustvo Švicarske u zemlji (od 1996. godine) i ranija dostignuća, odnosno konkretnu podršku koju je Švicarska pružila Bosni i Hercegovini a u okviru Švicarskog programa saradnje za period 2021–2024. godine koji je usmjeren na više tematskih područja, među kojima su i usluge koje građanima pružaju lokalne vlasti, nastavlja se saradnja Grada Sarajeva i Grada Berna.

Brojne teme su bile sadržaj ovog susreta koji je započet iskazivanjem značaja diplomatije gradova kao metode razmjene iskustava između gradova, a s ciljem poticanja i usmjeravanja njihovog razvoja. Delegacije su razmijenile informacije o nadležnostima gradova i kantona u dvjema državama.

Ademović je predstavio dva koncepta koji mogu biti središta zajedničkih interesa dvaju gradova i polja razvijanja konkretne saradnje. Ukratko je predstavio projekt „Čista rijeka Miljacka“ i naglasio da bi iskustva Grada Berna u realizaciji sličnog projekta u njihovom gradu sigurno dobro došla Sarajevu.

Predložio je saradnju u segmentu razvijanja projekta pametnog grada, te razmjene iskustava u procesu digitalizacije. U tom smislu, predsjedavajući je predložio potpisivanje sporazuma o saradnji između Grada Sarajeva i Grada Berna.

Ministar Mijatović je u ime Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede, istaknuo da prenošenje know-how naših prijatelja iz Švicarske može biti vrlo korisno za Kanton Sarajevo, odnosno za sve strukture u Gradu Sarajevu.

Predložio je saradnju na pripremi i realizaciji projekata od interesa za Kanton Sarajevo. Opisao je projekt izgradnje pogona za izradu peleta za proizvodnju električne energije i upoznao goste s razvijanjem ideje za osnivanje javnog preduzeća u Kantonu Sarajevo za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. Također, predstavio je i projekt dualnog obrazovanja.

Delegacija Berna je iskazala interes za stanje u Sarajevu u vezi s urbanom mobilnosti, upravljanjem otpadom kao i izgradnjom komunalne, saobraćajne i energetske infrastrukture.

Gradonačelnik Berna je ukazao na sličnost geografskog položaja Berna i Sarajeva, te na slične probleme s kojima se gradovi susreću, pa tako i kada je u pitanju održavanje čistoće vodotoka koji prolaze kroz urbane cjeline. Podržao je mogućnost razmjene eksperata, odnosno izrazio spremnost da eksperti iz ove oblasti iz Švicarske dođu u Sarajevo. Također je istaknuo značaj kulturne i sportske saradnje dvaju gradova.

Delegacija Berna je ukratko predstavila javno preduzeće čiji je osnivač Grad Bern, a koje proizvodi energiju sagorijevanjem otpada. Također, predstavljen je i pilot-projekt koji je osmišljen i realizira se način prikupljanja i čuvanja energije u zemlji tokom ljeta da bi se koristila u zimskom periodu.

Ademović je najavio održavanje manifestacije „Sarajevo Olympic Week“ koji će se održati od 7. do 14. februara 2024. s ciljem obilježavanja 40 godina od održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine i pet godina od održavanja Olimpijskog zimskog festivala mladih – EYOF 2019 s bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom. Pozvao je delegaciju Grada Berna da prisustvuje ovoj manifestaciji – saopćeno je iz Grada Sarajeva.

Radio AS