Premijer Uk o 100 dana rada Vlade KS: Još više ćemo raditi na boljim uslovima za život građana

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i ministri u Vladi KS danas su predstavili rezultate rada u prvih 100 dana mandata, a taj period ocijenili su zadovoljavajućim, iako je bilo puno izazova. 

Uk je posebno naglasio da je u istoriji Vlade KS osiguran do sada najveći budžet – za kulturu 6,2 miliona KM, za sport 7,5 miliona KM, a za naučno-istraživačke djelatnosti 4.250.000 KM.

U uvodnom izlaganju on je predstavio rad svih ministarstava, te naglasio da je Ministarstvo pravde i uprave realiziralo značajne projekte u digitalnoj transformaciji javnog sektora, posebno eliminaciji potrebe za zemljišnoknjižnim izvacima prilikom dokazivanja vlasništva te potpunoj elektronskoj komunikaciji s organima uprave KS.

Ministarstvo zdravstva je, kako je naveo, djelimično riješilo problem Doma zdravlja KS te uposlilo još 46 radnika, što je ukupno 318 radnika na neodređeno. Otvorena je dodatna ambulanta za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju “Sve na jednom mjestu” u Općoj bolnici “Prim dr. Abdulah Nakaš”.

Naveo je da Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša radi na velikom projektu, jedinstvenom u regiji a to je “Energetski HUB” – proizvodnja toplotne energije iz otpadnih voda i električne energije iz otpadnog mulja Butile.

Utvrđeno je smanjenje cijene centralnog grijanja od 1. aprila za 10 posto, a najavljeno je i novo smanjenje.

Također je Uk rekao da Ministarstvo saobraćaja KS nastavlja projekt rekonstrukcije tramvajske pruge Čengić Vila – Ilidža i Čengić Vila – Marijin dvor, a potpisan je i ugovor za projekt gradnje tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica. Osiguran je besplatan javni prijevoz za studente i učenike, a od sutra će kuponi za javni prevoz biti jedinstveni za oba operatera, a cijena karata je 1.80 KM.

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice pokrenut je projekt uklanjanja barijera za nepokretne i teško pokretne osobe u javnim ustanovama, za poticaj zapošljavanja izdvojen je 21 milion KM, a kroz utvrđene programe predviđeno je upošljavanje 3.332 osobe.

Pred Ministarstvom unutrašnjih poslova KS su veliki izazovi, a to je nabavka body camera, osiguranje reda i mira za što je uposleno novih 195 policajaca.

U cilju razvoja poduzetničke infrastrukture u svrhu privrednog razvoja, Ministarstvo privrede je uspostavilo Poslovnu zonu “Doglodi”, a sa istim ciljem uspostavljen je i JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu.

Za izgradnju novog modernog i humanog centra za udomljavanje pasa u Prači izdvojeno je 3,7 miliona KM.

Također i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ima dosta projekata koji čekaju realizaciju, a to je na primjer rekonstrukcija dječijih vrtića “Kolibri”, “Agan Bostandžić” i “Šip”, a usvojen je i program sufinansiranja boravka djece u vrtićima, za šta je osigurano 12 miliona KM.

Također je za gradnju bazena na Dobrinji izdvojeno dodatnih 300.000 KM, a za taj projekat je predviđeno gotovo tri miliona KM, dok je 850.000 KM osigurano za sufinansiranje šest ustanova kulture od značaja za BiH.

Pored ostalog, ministarstvo finansija KS uspjelo je otplatiti dug Studentskog centra prema Poreznoj upravi u FBiH.

Ministarstvo za boračka pitanja je izdvojilo milion KM za opremanje veteranskog odjela u okviru Opće bolnice, kao i milion KM za izgradnju Memorijalnog centra Žuč. Za zaposlenje 80 članova porodica šehida i poginulih branitelja, te 150 RVI osigurano je 5,2 miliona KM.

Premijer Uk je na kraju poručio da će Vlada KS raditi još više na boljim uslovima za život građana.

(FENA)

Radio AS