Preventivno djelovanje u Starom Gradu: Izvršena velika akcija čišćenja korita potoka

S ciljem preventivnog djelovanja i sprječavanja mogućnosti izljevanja vode iz korita u slučaju većih padavina u predstojećem jesenjem i zimskom periodu, u Starom Gradu je provedena velika akcija čišćenja korita Mošćanice, Ramića potoka, Čolinog potoka i Bistričkog potoka.

Akcija je dio preventivnih mjera dogovorenih na 14.redovnoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite Stari Grad, održanoj 07.09.2022. godine i pokrenuta je kako bi se spriječile posljedice kao što su plavljenje stambenih, poslovnih i drugih objekata, te obradivog i drugog zemljišta. U slučaju većih poplava, opasnosti prijete i od aktiviranja klizišta i odrona, kao i oštećenja saobraćajnica i putnih komunikacija, te cjelokupne komunalne infrastrukture. Općina Stari Grad ovakve aktivnosti provodi nekoliko puta godišnje i upravo zahvaljujući tome u Starom Gradu su izbjegnute posljedice velikih poplava koje su zadesile Kanton Sarajevo u novembru prošle godine.

Nesavjesni građani u korita bacali mašine, televizore, otpad

Uposlenici Službe civilne zaštite, Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva, ali i drugih općinskih službi za upravu u toku prošle sedmice opremljeni su potrebnom opremom i raspoređeni na navedene lokacije gdje su izvršili čišćenje. U akciji je učestvovalo 20 uposlenika.

Očišćene su i uklonjene velike količina nataloženih materijala i mulja iz korita potoka, te izvršeno sječenje šiblja i niskog rastinja, trave i okresivanje grana koje su se nalazile uz korito ova tri potoka.

Stanje korita rijeka i potoka često je rezultat ponašanja neodgovornih građana koji bacaju razne vrste otpada u potoke. To se pokazalo i ovaj put kada su uposlenici prilikom čišćenja Ramića potoka u koritu nalazili vreće smeća, ali i stare mašine, televizore, kaveze za ptice, gajbe i drugo.

Općina Stari Grad Sarajevo dodatno apeluje na građane i poziva na odgovorno ponašanje, te odlaganje otpada na predviđena mjesta, a sve kako bi se izbjegle štetne i opasne posljedice izljevanja vode iz korita, te zaštitila životna okolina.

Radio AS