U toku uklanjanje grafita sa fasada u Centru

Danas su predstavnici Službe za stambene i komunalne poslove Općine Centar uveli u posao predstavnike firme „Magic Stone“ čime je zvanično nastavljen projekat uklanjanja grafita sa fasada devet objekata kolektivnog stanovanja u užem centru grada.

Prva lokacija je objekat kolektivnog stanovanja u Ulici Obala Kulina bana 5, nakon čega slijedi čišćenje fasada na objektima u ulicama Radićeva 1-3, 5 i 14, Mis Irbina 4, Branislava Đurđeva 4, Šenoina 6 i Branilaca Sarajeva 5 i 13.

Za realizaciju ovog projekta Općina Centar je u svom ovogodišnjem budžetu obezbijedila iznos od 21.240 KM.

Prema predmjeru radova planirano je uklanjanje  svih vrsta nečistoća i raznih vrsta boja (sprejevi, lakovi, uljane boje, vodootporni flomasteri i slično). U zavisnosti od vrste onečišćenja biće korištene tri metode uklanjanja grafita sa fasada. Osnovna metoda je čišćenje vodom i hemijskim sredstvima. Ukoliko se nakon prvog nanošenja hemijskog sredstva grafit ne ukloni, koriste se gelovi ili oblozi. Oblog natopljen hemijskim sredstvom ostaje na površini fasade onoliko koliko je potrebno da se sredstvo upije u dubinu materijala i izvuče nečistoću na površinu obloga. Postupak se ponavlja dok se ne postigne zadovoljavajući rezultat.

Ako navedena metoda ne da kvalitetan rezultat, preostala nečistoća se uklanja laserom. Četvrta odnosno abrazivna metoda (mikropjeskarenje pod niskim tlakom) se koristi samo izuzetno, ukoliko ostale metode nisu dale zadovoljavajući rezultat. Sav otpadni materijal nastao kao proizvod čišćenja biće uklonjen, pri čemu će biti ispoštovani propisi o zaštiti okoliša. Na kraju se na fasadne površine nanosi antigrafitna zaštita impregnatorom visoke stabilnosti koji zatvara mikropore, čime se sprječava prodor svih nečistoća (vode, ulja, grafita, čađi, i slično) u fasadu, te omogućava njihovo lako uklanjanje sa površine.

U prethodnoj fazi ovog projekta urađeno je uklanjanje grafita i čišćenje fasada stambenih objekata kolektivnog stanovanja na sljedećim adresama: Reisa Džemaludina Čauševića 4, Mis Irbina 6, Branislava Đurđeva 12, Radićeva 14, Šenoina 14, Branilaca Sarajeva 11, 26 i 32-34 Ćemaluša 2, te  Kulovića  8 i 15.

Za nadzor projekta je zadužena firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, čiji predstavnik je također danas bio prisutan prilikom početka radova, koji će biti izvedeni na osnovu projekta „Uređenje fasada na objektima kolektivnog stanovanja“ kojeg su zajedno pokrenuli Općina Centar, Gradska uprava i Zavod za planiranje Kantona Sarajevo.

Radio AS