Provedeno ispitivanje građana o uslugama javnog prevoza i projektima u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo saobraćaja je sprovelo ispitivanje građana Kantona Sarajevo o uslugama javnog prevoza i projektima vezanim za saobraćaj. Ispitivanje je sprovedeno u pet sarajevskih opština, a broj ispitanih građana je 851.

“Cilj upitnika je bio da na osnovu njega planiramo naše aktivnosti u 2022. godini, čujemo šta naši građani žele i zahtijevaju od nas, te da imamo dokaze o stanju na terenu. Moramo znati čime su građani zadovoljni, čime ne, i šta im je najbitnije u javnom prevozu i u saobraćaju općenito”, rekao je ministar saobraćaja Adnan Šteta, na čiju je incijativu i sprovedena anketa među građanima kantona.

Od ukupnog broja ispitanika, 35% svaki dan koristi javni prevoz, 20% vrlo rijetko, 17% od ukupnog broja ispitanih građana nekoliko puta sedmično koristi javni prevoz, njih 16% ne koristi uopće, a 12% ispitanika nekoliko puta mjesečno koristi javni prevoz.

Na pitanje da li su građani zadovoljni uslugama javnog prevoza njih 31% od ukupnog broja, reklo je da niti je zadovoljan, niti nezadovoljan. 46% naših građana je nezadovoljno, a njih 23% je zadovoljno uslugama javnog prevoza.

“Svjesni smo situacije na terenu i neke od rezultata smo mogli i pretpostaviti. Upravo zbog stanja na terenu smo krenuli sa realizacijom velikih projekata poput rekonstrukcije tramvajske pruge, nabavke novih tramvaja i trolejbusa, uvođenja elektronskog sistema naplate i drugih, koji će građanima omogućiti sigurniji i kvalitetniji javni prevoz. Konačni cilj je potpuna promjena javnog prevoza, povećan broj korisnika i zadovoljstvo svih građana”, istakao je ministar Šteta.

Građanima je, kada je riječ o uslugama javnog prevoza, najbitnija redovnost linija, zatim čistoća vozila i cijena karata. Po mišljenju građana, najbitniji projekti Ministarstva saobraćaja su rekonstrukcija tramvajske pruge, nabavka tramvaja i trolejbusa.

Građani Sarajeva su Ministarstvu saobraćaja uputili  oko 500 svojih prijedloga, mišljenja i kritika. Svaki od njih je razmatran i u narednom periodu će građani imati priliku vidjeti na koji način će se realizovati svi prijedlozi koji su pristigli, a koji su u nadležnosti ovog Ministarstva.

Radio AS