Rješavanje kadrovskih nedostataka: Kanton Sarajevo će dobiti 71 specijalizanta

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo će u 2023. godini finansirati 71 specijalizaciju za javne zdravstvene ustanove, a sredstva za ovu namjenu su obebijeđena u Budžetu KS za 2023. godinu.

Danas je Ministarstvo potpisalo ugovore s direktorima javnih zdravstvenih ustanova u kojim će se ove specijalizacije vršiti.

Specijalizacije su dodijeljene na sljedeći način:

  • JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo: 31 specijalizacija,
  • JU Opća bolnica “prim.dr. Abdulah Nakaš”: 26 specijalizacija,
  • JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS: jedna specijalizacija,
  • JU Zavod za javno zdravstvo KS: četiri specijalizacije,
  • JU Zavod za medicinu rada KS: dvije specijalizacije,
  • JU Hitna medicinska pomoć: tri specijalizacije, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu: četiri specijalizacije.

Ministarstvo zdravstva je za ove namjene obezbijedilo ukupno 4.000.000 KM.

Iz resornog ministarstva na pominju da će za finansiranje dodatnih specijalizacija, koje nisu obuhvaćene Budžetom Kantona Sarajevo za 2023. godinu, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo morati preraspodijeliti sredstva u Finansijskom planu za ovu godinu. Ovime će se omogućiti početak finansiranja još 72 specijalizacije i 25 subspecijalizacija.

“Ministarstvo zdravstva KS ostaje posvećeno podršci obrazovanju i razvoju zdravstvenih kadrova u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge u našem kantonu”, poručuju iz ministarstva.

Podsjetimo, ranijem periodu u Kantonu Sarajevo došlo je do nedostatka pulmologa, inefktologa, radiologa i pedijatara jer specijalizacije nisu bile na vrijeme planirane. Osim toga, situacija je pogoršna odlaskom ljekara u penziju ili van granica BiH.

Radio AS