Roditelji i ministrica se usaglasili oko preporuka Vlade KS: Psihijatar više nije sporan

Nakon što su preporuke Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o postupanju u kriznim situacijama u školama izazvale negodovanje kod roditelja, uslijedilo je pojašnjenje na koji način se one zapravo primjenjuju.

Do objašnjenja je došlo nakon što su predstavnici Vijeća roditelja KS održali sastanak s resornom ministricom Naidom Hota-Muminović.

Podsjetimo, u aktu koje je Ministarstvo dostavilo školama se navodi da će učenik koji prijeti da će ugroziti svoj ili tuđi život na bilo koji način odmah biti upućen na psihijatrijski pregled na Kliniku za psihijatriju, Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju KCUS-a.

Kritike koje su roditelji iznijeli odnosile su se na nivo represivnosti mjera koje mogu ostaviti traumatična iskustva na djecu te ih je zabinula nedorečenost u mjerama, jer je ostalo nejasno ko će i na koji način odlučiti da dijete treba poslati na psihijatrijski pregled.

Međutim, nakon sastanka s roditeljima Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS dostavilo je novi, dopunjeni akt, Vijeću roditelja KS u kojem je rečeno da se preporuke odnose isključivo na postupanje u kriznim situacijama te da se neće “tek tako” provoditi.

Kako je navedeno, ukoliko učenik prijeti da će nauditi nekome drugom ili sebi osoblje škole je dužno obavijestiti policiju te ostale ustanove koje su navedene, Kliniku za psihijatriju i Centar za socijalni rad ukoliko postoji otpor kod roditelja da se dijete uputi u tu zdravstvenu ustanovu.

Dijana Parla iz Vijeća roditelja KS rekla je za Klix.ba da je Ministarstvo je nakon sastanka s Vijećem roditelja poslalo dodatnu uputu i pismo Vijeću roditelja KS te da nema novih primjedbi.

“Od kada smo pismo poslali roditeljima nemamo dodatnih saznanja u smislu pobuna ili nehtjenja izvršenja onoga što je zakonska obaveza i interes svakog djeteta. Što se tiče roditelja, otišli smo na sastanak u nadležno ministarstvo, obavljen je razgovor. Predsjednica Vijeća roditelja KS je iznijela sve ono što s roditeljima nije dopalo i ministrica je rekla da taj dopis koji je otišao nije bilo senzibilno usmjeren, u smislu slanja prema roditeljima, on je bio namijenjen školama, tako da smo mi dobili dodatno pismo koje smo dali roditeljima jer je ono riješio nedoumice”, kaže nam Parla.

Na pitanje da li je do sada bilo postupanja po ovim preporukama rekla je da nema tih saznanja.

Iz Ministarstva su kazali da će u narednom periodu dodatno raditi na prevenciji nasilničkog ponašanja kod djece, kao i prevenciji vršnjačkog nasilja.

Povod za donošenje ovih preporuka je tragedija koja se desila u beogradskoj osnovnoj školi kada je 13-godišnji učenik u krvavom pohodu koji je pomno isplanirao ubio devet učenika i domara škole.

(Klix.ba)

Radio AS