Sanacija dijela Bistričkog potoka u okviru projekta Čista i zdrava rijeka Miljacka

Gradsko vijeće Grada Sarajeva danas je na sjednici informisano o početku radova na cjelovitoj sanaciji zacjevljenog dijela Bistričkog potoka što je početak sistematske realizacije gradskog projekta “Čista i zdrava rijeka Miljacka” i odlučilo o saradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja na provođenju Agende 2030.

Najprije je na prijedlog gradonačelnice Benjamine Karić, usvojena Odluka o dopuni Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo. Usvajanjem ovog dokumenta, započeo je proces provođenja Odluke o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici kojom je propisano da se 11. juli utvrđuje kao Dan obilježavanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a koju je Gradsko vijeće donijelo na početku juna mjeseca ove godine.

Na prijedlog gradonačelnice, Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za nabavku i donaciju opreme za potrebe Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Jedinice za saobraćaj, kao vid saradnje i pomoći Grada Sarajeva u poboljšanju operativne sposobnosti jedinice za saobraćaj.

U nastavku sjednice, Gradsko vijeće je usvojilo i Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2022. godini koji je podnijela gradonačelnica, saopšteno je iz Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Radio AS