Sarajevo: Izmjena režima saobraćaja 9. jula, prolazak kolone koja prevozi tabute sa žrtvama genocida

U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja KS, a zbog prolaska kolone koja prevozi ekshumirana identificirana tijela žrtava genocida u Srebrenici, u nedjelju, 9. jula, u vremenu od 11.00 do 13.00 sati, doći će do privremene izmjene režima saobraćaja u ulicama: Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Telali i Brodac.

To će dovesti do izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza putnika. Linija 31e Vijećnica – Dobrinja mijenjat će polazni terminal i dijelom trasu linije, te će umjesto sa Vijećnice polaziti sa terminala Trg Austrije, a na relaciji Skenderija – Trg Austrije u oba pravca saobraćat će trolejbuskom trasom.

Vozila koja saobraćaju na trolejbuskim linijama za Jezero (102 Otoka – Jezero i 107 Dobrinja – Jezero) bit će preusmjerena na okretnicu Trg Austrije.

Na autobuskim linijama za Vogošću, Ilijaš i Koševsko Brdo, te minibuskim linijama za Poljine i Nahorevo doći će do kraćeg zastoja prilikom prolaska kolone ulicom Alipašina.

Prestankom razloga za obustavu, uspostavit će se ustaljeni režim saobraćaja, saopšteno je iz KJKP GRAS.

Radio AS