Sarajevo: Podignuto 12 optužnica za krivotvorenje diploma na osnovu 79 prijava

Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo je 12 optužnica na osnovu 79 krivičnih prijava koje je zbog nevjerodostojnih diploma podnio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo je u protekloj godini, saznaje Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Optužnice su podignute protiv više desetina osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo „krivotvorenje isprave“, na način što su prilikom prijema u radni odnos predali diplome za koje je naknadnim provjerama utvrđeno da nisu vjerodostojne.

Ured je Tužilaštvu Kantona Sarajevo dostavio 50 prijava, s tim da je u nekima od njih prijavljeno više osoba zbog krivičnog djela krivotvorenje isprave, odnosno, upotrebe nezakonito stečene diplome, navode iz Tužilaštva Kantona Sarajevo, na upit BIRN-a BiH.

Tužioci su u 12 predmeta donijeli naredbe o obustavi, odnosno, neprovođenju istrage, u dva predmeta su donesene uvjetne presude, dok je 26 predmeta u radu, objašnjavaju iz Tužilaštva.

U “Analizi antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo za 2021. godinu”, koju je pripremio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo, metodom provjere diploma obuhvaćeno je 22.831 zaposlenih lica u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Tokom 2021. godine provjeravane su diplome kod 7.300 zaposlenih, navodi se u Analizi u koju je BIRN BiH imao uvid i koja će biti predstavljena naredne sedmice.

U Analizi se navodi kako su neispravne diplome pronađene kod zaposlenih u javnim preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo. U ustanovama iz oblasti rada i socijalne politike provjerom je utvrđeno da četiri diplome zaposlenika nisu vjerodostojne, a po dva zaposlenika u ustanovama iz oblasti zdravstva i kulture i sporta posjeduju diplome koje nisu vjerodostojne.

Četiri lica čije diplome nisu vjerodostojne zaposlenici su na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, fondu iz oblasti boračke zaštite, osnovnoj školi i ustanovi iz oblasti predškolskog obrazovanja.

Provjerom je pronađeno dvadeset diploma koje nisu vjerodostojne u javnom komunalnom preduzeću Rad, 13 u GRAS-u, devet u Vodovodu i kanalizaciji, po osam u Sarajevo-šumama i Pokopu, četiri u Toplanama, po dvije u Centru Skenderija i Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, Domu zdravlja i Televiziji Kantona Sarajevo.

Od 79 zaposlenih lica u javnom sektoru Kantona Sarajevo, čije diplome nisu vjerodostojne, 76 diploma se odnosi na lica sa srednjom stručnom spremom (SSS), a tri diplome se odnose na lica sa visokom stručnom spremom (VSS).

„Provođenje revizije diploma zaposlenih u javnom sektoru je aktivnost od visokog javnog interesa i veoma važan korak šireg društvenog značaja, posebno u smislu jačanja integriteta javnog sektora i vraćanja povjerenja građana u državne institucije. U ovom procesu Ured je značajno angažovao svoje kapacitete i resurse, te će, uprkos opstrukcijama i pritiscima, nastaviti provoditi ove aktivnosti nesmanjenom dinamikom“, navodi se u Analizi.

Radio AS