Sarajevski fakultet za sport od jučer ima novo ime

Na jučerašnjoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, prihvaćen je prijedlog Vijeća Fakulteta sporta i tjelesnog odgoju o promjeni naziva ove visokoškolske ustanove.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, poznat po svom akronimu FASTO, od jučer se zove “Kineziološki fakultet Sarajevo”.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu je osnovan Zakonom o osnivanju Visoke škole za fizičku kulturu u Sarajevu 25. novembra 1963. godine. U sastav Univerziteta u Sarajevu primljen je 1965. godine.

Saglasno Zakonu o visokom obrazovanju, Visoka škola za fizičku kulturu je 1974. godine prerasla u Fakultet za fizičku kulturu. Pod nazivom Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu djeluje od 2004. godine.

Zagrebački fakultet za sport i tjelesni odgoj je također promijenio ime u Kineziološki fakultet još 2001. godine.

Kineziologija je multidisciplinarna nauka koja proučava kretanje ljudskog tijela i sve njegove aspekte, uključujući tjelesnu aktivnost, vježbanje, biomehaniku, fiziologiju, anatomiju, psihologiju i sociologiju povezanu s tjelesnom aktivnošću.

Naziv “kineziologija” dolazi od grčke riječi “kinesis”, što znači “kretanje”, i “logos”, što znači “nauka” ili “studija”. Tako se kineziologija može doslovno prevesti kao “nauka o kretanju”

Radio AS