Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo bit će održana 27. jula

Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 54. po redu, bit će održana 27. jula u 9:00 sati. Odlučili su to članovi Kolegija na današnjoj sjednici.

Između ostalog, pred skupštinskim zastupnicima trebalo bi se naći više više zakonskih rješenja, kako u formi prijedloga, tako u formi nacrta.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak

3. Prijedlog zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine

4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

5. Prijedlog zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo

6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”

7. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju

8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo

9. Nacrt zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo

10. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu

11. Nacrt zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Kantona Sarajevo

12. Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora o prenosu prava svojine bez naknade, između Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo, koji bi u ime Kantona Sarajevo potpisao premijer Kantona Sarajevo, a u ime prenosioca prava gradonačelnica Grada Sarajeva, a koji se odnosi na zemljište ispod škole i dvorište Javne ustanove Osnovna škola „Velešićki heroji“

15. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje ugostiteljsko-turističke škole Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2022. Godinu

17. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo

18. Prijedlog dluke o izmjenama Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo

– Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za maj 2022. godine

– Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2023-2025. godina

– Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo u toku 2021. godine

– Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2022-2024. godina

– Informaciju o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo

Radio AS