Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo zakazana za 30. maj

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo utvrdio je danas da se Osma radna sjednica Skupšine održi u utorak, 30. maja 2023. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, s početkom u 10:00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći dnevni red: 

1. Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori;
2. Prijedlog programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2023. godinu;
3. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja KS daje saglasnost da može u ime Kantona Sarajevo pristupiti potpisivanju ugovora za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima braniteljske populacije koji će biti zaključeni pred Kemalom Karićem, notarom iz Sarajeva, između Kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja KS, kao prenosioca, i trenutnih korisnika stanova kojim su dodijeljeni stanovi na korištenje, kao sticalaca;
4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o doniranju šest modularnih stambenih jedinica (kontejnera) i 15 profesionalnih isušivača vlage MASTER – Profi DH752, bez naknade, Općini Ilidža;
5. Prijedlog deklaracije za očuvanje zona sanitarne zaštite i kvaliteta vode za piće izvorišta „Sarajevsko polje“;
6. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2021. godinu ;
7. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;
8. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;
9. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2020. godinu;
10. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2021. godinu;
11. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;
12. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu;
13. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu;
14. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI’ 84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o Sarajevo za 2020. godinu;
15. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2019. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01. – 31.12.2019. godine;
16. Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za 2020. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Javne ustanove “Centar za napredne tehnologije u Sarajevu” za period 01.01. – 31.12.2020. godine;
17. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2022. godinu;
18. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu;
19. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o broju dopunskih taksi oznaka u Kantonu Sarajevo;
20. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2021. godinu.

Svi materijali predloženog Dnevnog red dostupni su na WEB stranici: http://skupstina.ks.gov.ba/.

Radio AS