Škrijelj zastupnicima Skupštine KS: Prvi zakon koji regulira i pravno normira integrisani UNSA

Skupština Kantona Sarajevo razmatra Prijedlog zakona o visokom obrazovanju, a kojim se, pored ostalog, regulira i pravno normira integrisani Univerzitet u Sarajevu. Novina je i dualni studij, čime se povezuju Univerzitet i realni sektor.

Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih KS Aleksandra Nikolić je u prezentaciji Prijedloga zakona kazala da je jedan od ciljeva stavljanje visokoškolskog nastavnog i naučnog procesa u fokus regulative umjesto njegovih institucionalnih aspekata.

Najvažniji ciljevi Prijedloga zakona o visokom obrazovanju će stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i ojačati tekući proces digitalizacije visokog obrazovanja, što će dovesti do stvaranja modernog ekosistema nauke, visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, uz objedinjavanje infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integrira fizički i kibernetički prostor, omogućavajući harmoniziranje sa evropskim prostorom visokog obrazovanja, a što je definisano Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj je u obraćanju zastupnicima kazao da je za Senat UNSA utvrđeni Prijedlog zakona prihvatljiv i u značajnoj mjeri bolji od postojećeg.

U tom smislu je rekao da je postojeći zakon u odnosu na Prijedlog zakona, u mnogim segmentima imao u fokusu uređivanje visokoškolskih institucija. Ovaj Prijedlog zakona bavi se djelatnosšću visokog obrazovanja, što je u širem kontekstu značajnije sa aspekta društvenog interesa.

Institucionalna autonomija Univerziteta, naveo je Škrijelj, je važećim zakonom u značajnoj mjeri bila ugrožena. Univerzitet je bio pod ozbiljnim pritiscima politike koja je uz određena zakonska rješenja iz 2017.godine, imala mogućnost čak i blokirati neke procese u Univerzitetu kroz česte inspekcijske nadzore. U prilog tvrdnji, naveo je da su tokom 2020. godine imali 206 inspekcijskih nadzora samo u Rektoratu.

“Pred vama je prvi zakon (Prijedlog) koji regulira i pravno normira integrisani Univerzitet u Sarajevu. Uspostavlja se potpuna pravna regulativa UNSA”, istakao je Škrijelj, i dodao da je do sada  UNSA funkcionirao kroz 31 posebno pravno lice.

Novina je dualni studij kojim se UNSA približava tržištu rada, odnosno, kako je rektor kazao, povezivanje UNSA i realnog sektora.

Dodao je, kako se pokazala još jedna anomalija proteklog zakona, a to je sastav Vijeća orgaizacionih jedinica, kada je jedna vanjska organizaciona jedinica mogla blokirati fakultet. Ovim zakonom su ti nedostatci uređeni na način koji omogućava normalan rad svim organizacionim jedinicama.

FENA

Radio AS