Skupština KS jednoglasno donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije

Skupština Kantona Sarajevo jednoglasno je donijela Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u KS-u, kojim se propisuju obaveze nosioca javnih funkcija u KS, ali i zaštita prijavitelja korupcije.

Za provođenje Zakona potrebno je osigurati dodatna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 227.522 KM. iz razloga što ovaj zakon proizvodi dodatne finansijske efekte na budžet KS.

S obzirom da je ovim prijedlogom zakona proširena nadležnost Ureda, u ovom organu je potrebno izvršiti prijem novih državnih službenika, odnosno zaposlenika, i to: dva stručna saradnika, dva stručna savjetnika i jedan namještenik.

U nastavku sjednice zastupnici razmatraju Prijedlog zakona o visokom obrazovanju KS.

Radio AS