Skupština donijela odluku: Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka od posebnog interesa za KS

Skupština Kantona Sarajevo jednoglasno je donijela Odluku o proglašenju Udruženja “Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine, roditelja i prijatelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti Sarajevo” od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk, kao predlagač, na sjednici Skupštine KS je obrazložio da su Kanton Sarajevo i resorno ministarstvo obavezni da u narednim budžetima preuzmu finansiranje tog udruženja koje danas slavi 20 godina rada.

U okviru Udruženja je i “Roditeljska kuća” koja djeluje već osam godina i pruža uslugu roditeljima i djeci oboljeloj od raka. Rukovodstvo udruženja predstavljaju roditelji djece koja su prethodnih godina oboljela od raka.

Uk je kazao da je svake godine 50 do 60 novooboljele djece koja su korisnici usluga Udruženja. Pritom je izrazio zadovoljstvo što je više od 80 posto izliječene djece.

“Usvajanjem Odluke, Udruženje će imati stabilno finansiranje iz budžeta KS”, istakao je Uk.

Tačan iznos izdvajanja sredstava nije preciziran, ali, kako je Uk kazao, ono što je sigurno je da će sredstva pružiti podršku Udruženju, iako će se morati finansirati i iz drugih izvora u Federaciji BiH, samim tim što korisnici usluga dolaze i iz drugih kantona.

Intencija je, naglasio je Uk, da se Udruženju olakša pristup sredstvima iz budžeta KS kako ne bi stalno aplicirali za projekte.

Rad udruženja temelji se na najvišim vrijednostima empatije, hrabrosti, istrajnosti, brižljivosti i transparentnosti.

Vizija ”Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH, roditelja i prijatelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti Sarajevo” je da svako dijete u Bosni i Hercegovini ima ravnopravno odrastanje.

Njihovi osnovni ciljevi su da djeca oboljela od raka koriste unaprijeđene medicinske usluge i standarde liječenja u BiH za vrijeme i nakon bolesti. Da djeca oboljela od raka, izliječeni mladi i njihovi najbliži koriste napredne usluge psihosocijalne podrške, programe rehabilitacije i resocijalizacije, u toku i nakon bolesti.

Donošenjem Odluke, nastaje obaveza Kantona Sarajevo da u budžetu, počev od 2024.godine, osigura sredstva za ostvarivanje ciljeva navedenih u Odluci.

Radio AS