Skupština Kantona Sarajevo: Povećan broj ovisnika od igara na sreću

Skupština Kantona Sarajevo danas na sjednici razmatra program rada i finansijski plan za 2013. godinu trinaest javnih zdravstvenih ustanova.

Program rada i finansijski plan za 2023.godinu zastupnicima Skupštine KS obrazlažu i predstavnici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za medicinu rada, Zavoda za bolesti ovisnosti, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP KS, Kliničkog centra UNSA, te Psihijatrijske bolnice.

Direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti KS Rasema Okić je kazala da se Zavod za bolesti ovisnosti KS bavi liječenjem, prevencijom i rehabilitacijom ovisnika o alkoholu, psihoaktivnim supstancama i igrama na sreću, odnosno, kockanjem.

Od 2022.godine je to reakreditirana AKAZ certifikatom ustanova za kvalitet i akreditaciju 100 posto.

Broj zaposlenih je 62, a finansira ih Zavod zdravstvenog osiguranja sa 93 posto. Ostali dio sredstava dolazi iz drugih kantona, ali i iz inostranstva od pacijenata koji se liječe.

U planu daljnjeg rada, navela je ona, za tu ustanovu su ključni oprema, ljudski resursi, program tretmana i uvođenje novih terapijskih pravaca.

Obzirom da se bave socijalnom društvenom disciplinom koja postaje pošast u BiH i svijetu, moraju prihvatati nove pravce, izazove, nove supstance koje dolaze na tržište i biti prvi koji su u to upućeni i znaju kako da reagiraju.

“Stoga su kod nas edukativni programi veoma važni. Referentna smo ustanova ne samo u KS nego i šire i kod nas se obavlja specijalistička i subspecijalistička edukacija ljekara, budućih specijalista psihijatrije, odnosno, subspecijalista za bolesti ovisnosti”, istakla je Okić.

Važan korak je, dodala je, planiranje postupaka fizičkog zbrinjavanja ovisnika, a to podrazumijeva mjere obaveznog liječenja i usku saradnju sa sudovima i policijom.

U okviru Centra je i prostor za ovisnost od igara na sreću, odnosno, kockanje. Na tom odjelu, ustvrdila je Okić, je primjetan veliki porast pacijenata i taj broj svakodnevno raste.

U Odsjeku za opioidnu supstitucijsku terapiju (OST) provode se programi liječenja opijatskim narkoanalgeticima (Metadon, Subokson i Buprenorfin), za oko 390 pacijenata.

Potrebno je imati u vidu strukturu korisnika prema mjestu stanovanja gdje se u programu OST-a nalazi 398 pacijenata, od kojih sa područja općine Centar 88, Starog Grada 60, Novog Sarajeva 69, Novog Grada 117, Ilidže 44, Ilijaša pet i Hadžića četiri pacijenta.

Oni se nalaze u procesu rehabilitacije, resocijalizacije, što je dugotrajan mukotrpan posao za njih, njihove porodice ali i za zdravstvene profesionalce.

Radio AS