Sutra izmjena režima saobraćaja radi prolaska kolone vozila koja prevoze tabute sa žrtvama srebreničkog genocida

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost JKP Gradska groblja Visoko za izmjenu režima saobraćaja u petak, 8. jula 2022. godine, u vremenu od 11:00 do 13:00 sati, na saobraćajnicama Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije i Telali, Brodac i Obala Kulina bana, radi prolaska kolone vozila koja prevoze tabute sa žrtvama genocida u Srebrenici.

Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se od obustave saobraćaja uz asistenciju pripadnika policijskih agencija i uz dozvolu kretanja te pratnju organizovane kolone koja prevoze ekshumirana tijela žrtava koja će biti ukopana 11. jula u Srebrenici. Obustava saobraćaja se ne odnosi na vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Privremeno izmjenjeni režim saobraćaja u ulicama Alipašina, Maršala Tita, Mula Mustafe Bašeskije, Telali, Brodac i Obala Kulina bana odvijat će se na način da se vozila organizovane kolone kreću u smjeru ulica Alipašina – Maršala Tita – Mula Mustafe Bašeskije – Teleli – Brodac (Vijećnica) – Obala Kulina bana – Bentbaša, sa zaustavljenajem ispred zgrade Predsjedništva BiH, Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva i Pijaci Markale, te dalje nastavljaju prema odredištu.

Regulaciju toka saobraćaja na dijelu obustave saobraćaja vršit će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova KS. Nakon utvrđenog vremenskog termina, odnosno stvaranja sigurnih uslova za odvijanje saobraćaja, uspostavit će se redovni režim odvijanja saobraćaja.

Za vrijeme privremene izmjene režima saobraćaja operateri javnog gradskog prevoza putnika na području Kantona Sarajevo na linijama koje prolaze trasom kretanja učesnika manifestacije prilagodit će održavanje linija privremenoj izmjeni režima saobraćaja.

Radio AS