Svjetski dan menstrualne higijene obilježen manifestacijom “Ciklus” u Sarajevu

U okviru programa „Za naše dane u mjesecu“ koji se provodi u saradnji Vlade Kantona Sarajevo, UNFPA – Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija BiH i kompanije Violeta d.o.o, a uz podršku “dm drogerie markt” d.o.o, danas je na platou ispred Aria centra, na prigodan način,  upriličeno obilježavanje Svjetskog dana menstrualne higijene, pod nazivom “Ciklus”.

Cilj događaja je podići svijest opće populacije, posebno mladih, o važnosti menstrualnog zdravlja i borbi protiv stigme vezane za ovu temu.

Događaj su otvorili John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u BiH, Melisa Mizdrak, stručna savjetnica iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, i Azra Koldžo, savjetnica u Kabinetu premijera KS.

“Vlada Kantona Sarajevo je zajedno s partnerima obezbijedila besplatne higijenske uloške u svim srednjim školama tokom školske 2022/2023. godine. Premijer KS Nihad Uk odlučan je nastaviti ovaj značajan projekt, te su sredstva osigurana i za 2023. godinu. Posebno smo ponosni na ovaj projekt i nadamo se da će poslužiti kao pozitivan primjer, te da će u skoroj budućnosti besplatni higijenski ulošci biti dostupni u školama širom naše zemlje”, izjavila je savjetnica u Kabinetu premijera KS Azra Koldžo.

Melisa Mizdrak iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS izjavila je da menstrualno siromaštvo ne uključuje samo materijalni aspekt.

“Rekla bih da se može govoriti o siromaštvu koje uključuje i neznanje, sram, tabu i stigmu prema menstrualnom ciklusu. Upravo se u reklamama higijenskih uložaka i tampona često spominju riječi svježa i sigurna što nam implicira na iskrivljenu percepciju menstruacije u društvu. Protiv neznanja, srama, tabua i stigme se svi zajedno moramo boriti”, poručila je Mizdrak, te dodala kako je u tome izuzetno važna uloga obrazovnog sistema.

John Kennedy Mosoti, predstavnik UNFPA u BiH, je izjavio ovom prilikom:

“Menstruacija je prirodni dio svakodnevnog života, koji je suštinski povezan s ljudskim pravima – kada žene i djevojčice nemaju siguran pristup odgovarajućem prostoru za održavanje higijene, proizvodima za menstrualnu higijenu, upravljanju otpadom i pouzdanim informacijama, one tada nisu u mogućnosti upravljati svojom menstruacijom na dostojanstven način, što može utjecati na njihovo emocionalno stanje i fizičko i mentalno zdravlje. Isključivanje iz društvenog života i stigmatizacija povezana s menstruacijom također potkopava načelo ljudskih prava i dostojanstva. Stoga je krajnji cilj UNFPA da se ovaj program proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu u bliskoj budućnosti.”

U okviru obilježavanja Svjetskog dana menstrualne higijene, uprličena je i edukativna igra „Ciklus“, koju su osmislili mladi iz Fondacije Humanost u akciji, uz podršku UNFPA.

Migrantice iz tranzitnih prihvatnih centara su izradile posebne narukvice koje predstavljaju globalni simbol menstruacije, kako bi pomogle u razbijanju stigme oko ove teme. Narukvice su podijeljene učesnicima događaja, a simbolične nagrade sudionicima velikodušno je donirao “dm drogerie markt” d.o.o.

Radio AS