U akciji čišćenja na području opštine Novo Sarajevo prikupljeno više od 220 tona otpada

U velikoj koordiniranoj akciji čišćenja naselja na području općine Novo Sarajevo prikupljeno je više od 220 tona otpada.

U akciji koju je pokrenulo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo učestvovale su ekipe KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Park, KJKP Gras, KJKP Pokop, te Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo.

Tokom akcije preduzeća su, zajedno sa Općinom Novo Sarajevo i mjesnim zajednicama, realizovale čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja, a u skladu sa planovima koje su delegirale mjesne zajednice.

Na ručnom čišćenju ukupno je pometeno i sakupljeno 380.050 metara kvadratnih, a utovareno je i deponovano oko 64 tone otpada. 

Na mašinskom čišćenju tretirano je 490.820 metara površine, sakupljeno je i deponovano oko 67 tona otpada. Oprane su površine od 1.579.880 metara kvadratnih.

Radilo se i na uklanjanju divljih deponija sa kojih je odvezena i deponovana 91 tona otpada.

Prikupljanje komunalnog otpada izvršeno je na ukupno 50 hiljada metara kvadratnih površine, mašinsko košenje i uklanjanje prerasle trave izvršeno je na 24.200 kvadrata površina koje inače nisu obuhvaćene redovnim Programom. Detaljno čišćenje otpada sa staza i platoa metenjem ili puhačem izvršeno je na ukupno 34.600 kvadrata.

U akciji je svaki dan učestvovala i Parkova jedinica za njegu i zaštitu stabala, a radi bolje preglednosti i vertikalne saobraćajne signalizacije, te efikasnosti javne rasvjete vršeno je orezivanje i oblikovanje krošnji odraslih stabala. Ukupno su na taj način uređena 52 stabla. Pomoću mehanizacije koja je bila konstantno na terenu izvršen je utovar i odvoz ukupno 22 metra kubna komunalnog i biootpada.

Na pojedinim površinama vršena je i sječa, odnosno uklanjanje samoniklog rastinja i šiblja, a ukupno je na taj način uređeno 3.000 metra kavdratna površina. Vršeno je i orezivanje ukrasnog grmlja, a u okviru akcije uređeno je 300 metara kvadratnih površina. Tokom akcije radilo se i na popravci kvarova na stubovima javne rasvjete. Na terenu je bila jedinica za zanatske usluge i vršile su poslove popravke oštećenja na parkovskom mobilijaru i sanaciji mobilijara na dječjim igralištima.

Na groblju Obad izvršeno je košenje travnjaka i čišćenje od otpadaka, kao i metenje staza i platoa.

Na području općine Novo Sarajevo izvršeno je mašinsko čišćenje 137 slivnika, te su pročepljena 24 slivnika, a specijalnim vozilom očišćeno je 900 metara kanala.

Tokom pet dana akcije svakodnevno je na terenu bilo angažovano više od 100 uposlenika navedenih ustanova.

Organizatori se zahvaljuju učesnicima akcije kao i građanima koji su dali svoj doprinos, apeliraju na sve građane Kantona Sarajevo da zajedno radimo na očuvanju naše životne okoline.

Radio AS