U narednom periodu pojačana kontrola učesnika u saobraćaju u Kantonu Sarajevo

S ciljem zaštite javne sigurnosti, čuvanja života i zdravlja građana, kao i poboljšanja sigurnosti učesnika u saobraćaju na području Kantona Sarajevo, policijski službenici Uprave policije MUP-a će u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu vozača i vozila.

Poseban akcento bit će stavljen na pronalazak i kontrolu višestrukih povratnika u vršenju težih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

“Prilikom kontrole učesnika u saobraćaju, vozač koji bude zatečen u vršenju najtežih oblika prekršaja iz oblasti ZOOBS-a na putevima u Bosni i Hercegovini će se sankcionisati u skladu sa zakonom, a uz saglasnost, odnosno, odobrenje dežurnog sudije za prekršaje Općinskog suda u Sarajevu, motorno vozilo kojim budu zatečen u vršenju prekršaja biće privremeno oduzeto”, navedeno je.

Također, protiv vozača koji bude zatečen u vršenju težeg prekršaja kojim se ugrožava javna sigurnost i sigurnost u saobraćaju (enormna prekoračenja brzine, vožnja pod dejstvom alkohola u znatno većoj količini od dozvoljene i sl.) će biti preduzete mjere na privremenom oduzimanju vozila kojim se čini prekršaj, bez obzira da li je povratnik u vršenju prekršaja, a kako bi se spriječilo dalje činjenje istovrsnih težih prekršaja.

Nadležne organizacione jedinice Uprave policije će u zakonom propisanom roku Prekršajnom odjeljenju Općinskog suda u Sarajevu podnositi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i utvrđivanje odgovornosti za počinjene prekršaje protiv vozača koji budu zatečeni u činjenju navedenih prekršaja, a privremeno oduzeta vozila će biti deponovana do konačne odluke Suda.

“Tokom protekle sedmice policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, uz prethodnu saglasnost dežurnog sudije za prekršaje Općinskog suda u Sarajevu, privremeno su oduzeli 6 vozila od višestrukih povratnika u vršenju prekršaja u saobraćaju, te će protiv vozača navedenih vozila biti preduzete zakonom propisane mjere u pogledu podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu”, kazao je Mirza Hadžiabdić, glasnogovorinik MUP-a KS.

Napominje da se, shodno odredbi člana 31. stav 2. Zakona o prekršajima FBiH, predmeti sa kojim se čine prekršaji, u ovom slučaju vozila, mogu oduzeti i kada nisu vlasništvo okrivljenog, ako je to neophodno radi zaštite interesa opće sigurnosti, čuvanja života i zdravlja ljudi, sigurnosti robnog prometa ili razloga javnoga morala, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

S tim u vezi, apelira na vlasnike vozila da vode računa o tome kome povjeravaju svoje vozilo, odnosno, kome vozilo daju na upravljanje.

Radio AS