U Sarajevu samit gradonačelnika/načelnika i predstavnika dijaspore

U sklopu manifestacije “Dani dijaspore Bosne i Hercegovine – Expo BH gradova 2022” u Sarajevu je danas organiziran Prvi samit gradonačelnika/načelnika i predstavnika bh. dijaspore.

Radi se o projektu koji se realizira u organizaciji Bosna International Foruma (BIF), a čiji su sudionici u prilici identificirati potrebe na lokalnom nivou, radi uspostave zajedničke platforme/nastupa prema dijaspori putem novog modula saradnje i promoviranja potencijala na tom planu.

Kako je Feni kazao predsjednik BIF-a Hasib Hadžić, u fokusu samita, koji je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupio gradonačelnike i načelnike iz cijele zemlje, jeste definiranje načina komunikacije i potreba koje dijaspora ima na nivou lokalnih zajednica.

“Dani dijaspore BiH jedan su od projekata koji realizira BIF s primarnim ciljem registracije i upostave servisa za dijasporu u BiH putem www.bif.ba platforme”, kazao je Hadžić, istaknuvši kako to podrazumijeva evidenciju kontakata i određenih informacija u funkciji unapređenja saradnje u svim segmentima djelovanja.

Podcrtao je kako je skup u Sarajevu prilika za utemljenje konkretnog modula za uspostavu i unapređenje odnosa između lokalnih zajednica i dijaspore, te izgradnju povjerenja kao preduvjeta za realiziranje drugih projekata investicione prirode, te transfera znanja i ulaganja u sektore nauke i obrazovanja.

Hadžić nadalje navodi kako druga faza razvoja spomenute saradnje uključuje Projekt ‘5525’, odnosno realizaciju investicionih ulaganja, te organiziranje ‘B2B’ susreta i promoviranje Fonda znanja i uspjeha putem ulaganja u nadarene studente i učenike.

Po njegovim riječima, krajni cilj jeste kreiranje projekta ‘Vision BiH 2030’, odnosno nove slike BiH u svijetu, uključujući postignuća u svim prioritetnim oblastima od nauke, obrazovanja i kulture, do privrede i ekonomije, a sve u saradnji s uspješnim ljudima diljem svijeta koji podržavaju ciljeve BIF-a.

“Naš primarni fokus je na lokalnim zajednicama, jer naš građanin u svijetu vlastite potrebe i interese ostvaruje na lokalnom nivou”, poručio je Hadžić, izražavajući očekivanje da će samit gradonačelnika/načelnika rezultirati konkretnim zaključcima i preporukama.

“Dani dijaspore Bosne i Hercegovine – Expo BH gradova 2022”, jedan je od šest projekata koji se realiziraju putem BIF-a.

Projekat se realizira u obliku manifestacije koja je kruna višegodišnjeg rada na uspostavi sveobuhvatnih odnosa dijaspore BiH i domovine putem saradnje fizičkih osoba, organizacija i lokalnih zajednica.

Cilj projekta jeste uspostava najveće i najpreciznije baze podataka dijaspore Bosne i Hercegovine te dvosmjerna komunikacija radi izgradnje međusobnog povjerenja i jačanja odnosa realiziranjem konkretnih projekata u različitim oblastima.

Inače, BIF je kroz svoj dosadašnji rad potaknuo mnoge lokalne zajednice da krenu u pravcu otvaranja ureda za dijasporu, koji svojim građanima stoje na raspolaganju i pomažu u otklanjanju administrativnih barijera, kao i rješavanju svih drugih relevantnih pitanja.

FENA

Radio AS