U Sarajevu zbog neplaćenih računa za grijanje trenutno je na sudu 175.386 predmeta

Visoki nivo inflacije sa kojom se suočavaju građani u BiH, otežavaju i plaćanje mjesečnih troškova i računa. Budući da cijene plina i drugih energenata kontinuirano rastu, zanimalo nas je koliko je neplaćenih računa za grijanje u Sarajevu.

Isporuku toplotne energije u Sarajevu vrši Javno preduzeće “Toplane Sarajevo”, čija je osnovna djelatnost proizvodnja i snabdijevanje parom te klimatizacija. Prema podacima posljednjeg izvještaja ovog preduzeća, Toplane zagrijavaju više od 52.000 stanova i poslovnih prostora.

U dijelu izvještaja koji prikazuje finansijsku uspješnost poslovanja, prihodi od prodaje centralnog grijanja od januara do juna 2022. godine ostvareni su u iznosu od 34.099.522 KM.

Budući da veliki broj građana nije u mogućnosti platiti račune za grijanje, Toplane smo pitali koliko je aktivnih utuženja trenutno pred nadležnim sudom.

“Trenutno je na sudu aktivno 175.386 predmeta, od koji je za stambeni prostor 165.317, a za poslovni 10.069 predmeta”, kazali su za Klix.ba iz Toplana.

U izvještaju o radu Toplana navedeno je da preduzeće nije bilo u mogućnosti redovnim putem naplatiti svoja potraživanja, te ih pokušava naplatiti sudskim putem kao “posljednjom mjerom sistema naplate”.

“Nenaplaćena otpisana potraživanja od korisnika za usluge centralnog grijanja iznose preko 87 miliona KM”, navedeno je.

Radio AS