U srijedu potpuna obustava saobraćaja u ulici Baruthana na Mošćanici

Općina Stari Grad Sarajevo obavještava građane da će u srijedu, 21.12.2022. godine doći do potpune obustave saobraćaja na dijelu ulice Baruthana od broja 60 do broja 93A (cca 600 metara) u naselju Mošćanica, u vremenu od 09,00 do 18,00 sati.

Do obustave saobraćaja doći će zbog asfaltiranja saobraćajnice koja se sanira, a s ciljem njenog osposobljavanja i puštanja u rad prije kraja godine i većih padavina.

U navedenom periodu neće raditi ni javni gradski saobraćaj (kombi vozila) jer neće moći saobraćati navedenom dionicom.

Mole se građani za strpljenje imajući u vidu da je sanacija ove saobraćajnice u predviđenom roku ključna kako ne bi došlo do njenog novog oštećenja i propadanja do proljeća i početka nove građevinske sezone.

Cijeli projekat uključivao je sanaciju dijelova ulica Baruthana i Faletići u dužini oko 900 metara – od ulice Baruthana broj 62 (od kombi stanice Hladivode) do ulice Faletići broj 1 (do raskršća kod bivše kasarne Faletići). Dionica dužine 300 metara već je sanirana i asfaltirana, a ostatak dionice asfaltirat će se u srijedu. Vrijednost projekta koji se finansira iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo je 600.000 KM.

Radio AS