U toku radovi na uređenju korita rijeke Željeznice u Otesu

U toku su radovi na jednom od najvažnijih projekata za Općinu Ilidža, a to je uređenje korita rijeke Željeznice u Mjesnoj zajednici Otes na dijelu koji se pokazao kao slaba tačka u nezapamćenim poplavama iz novembra 2021. godine.

Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur iskazao je zadovoljstvo zbog činjenice da su radovi na ovom izuzetno važnom projektu počeli i da se odvijaju bez problema.

“Odlučni smo da kroz saradnju s Agencijom za vodno područje rijeke Save i Vladom Kantona Sarajevo, a kroz realizaciju ovog projekta, u budućnosti zaštitimo naše sugrađane, njihovu imovinu te da preventivnim djelovanjem u budućnosti spriječimo scenarij poput onog od prije dvije godine”, kazao je načelnik Muzur, koji je i sam posjetio i obišao lokalitet na kojem se izvode radovi.

Podsjećanja radi, prethodno su kroz podršku Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i tadašnjeg resornog ministra Adnana Delića osigurana sredstva za eksproprijaciju zemljišta, a potom su u dogovoru sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, izrađene i linije eksproprijacije u svrhu regulacije korita rijeke Željeznice, nizvodno od mosta u Otesu do ušća u rijeku Bosnu.

Izrada elaborata za eksproprijaciju i sam proces eksproprijacije na terenu bili su preduslov za početak radova na uređenja korita.

Radio AS