Uklonjeni grafiti sa zgrade ZZO KS i tramvajskih stajališta

Gradska uprava grada Sarajeva u saradnji sa općinskim upravama nastavlja akciju čišćenja i uklanjanja grafita sa fasad stambenih objekata.

Ovog puta akcija za ljepši i čistiji grad, kroz uklanjanje ilegalno nacrtanih grafita, provedena je na zgradi Zavoda zdravstvenog osiguranja u Općini Novo Sarajevo, kao i na tramvajskim stajališta.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, zajedno sa gradskom upravom kao pokretačem ove akcije, poručila je da je čist i uredan grad zajednička odgovornost svih nas.

Podsjetit ćemo, u oktobru je pokrenuta akcija čišćenja bespravno nacrtanih grafita na gradskim fasadama zgrada, škola i nacionalnih spomenika.

Do sada su, u okviru ove akcije, uklonjeni grafiti sa nacionalnog spomenika Muzeja Jevreja BiH te zgrada na području općina Centar i Novo Sarajevo.

Gradska uprava od ranije apelira na čuvanje kulturno-historijskog naslijeđa, simbola grada Sarajeva i BiH, ali i svih ostalih objekata koji su “žrtve” nelegalnih grafita i natpisa.

Radio AS