Uplaćena sredstva za subvencioniranje grijanja u KS za 1.026 korisnika ovog prava

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da su uplaćena novčana sredstva za subvencioniranje troškova grijanja za1.026 korisnika ovog prava.

Sredstva su uplaćena za novembar i decembar u ukupnom iznosu od 205.600 KM

“Subvencije za grijanje na čvrsto gorivo uplaćene su na tekuće račune korisnika, dok su subvencije za grijanje na električnu energiju, centralno grijanje i gas uplaćene na račune J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Elektrodistribucija Sarajevo, KJKP ‘Toplane-Sarajevo’ i KJKP ‘Sarajevogas'”, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Podsjetit ćemo, u septembru je premijer KS Edin Forto najavio da će tokom novembra i decembra ove godine građanima ogređenih kategorija kupovinu energenata potrebnih za grijanje.

Kantonalni premijer Edin Forto izjavio je tada da ova mjera, usljed inflacije, nije konačna i da postoji mogućnost da se poduzmu dodatne mjere.

Naglasio je da su se odlučili na ovo zbog toga što nije održan sastanak s Vladom Federacije Bosne i Hercegovine po ovom pitanju, a za koji je naveo da je najavljivan. Nada se da će ovaj sastanak ipak biti održan, ali je u bojazni da se već kasni s reakcijom na moguću energetsku krizu.

Radio AS