Uskoro počinju radovi na rehabilitaciji najoštećenijeg dijela ulice Džemala Bijedića

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo potpisao je Odluku o izboru izvođača radova na rehabilitaciji dijela ulice Džemala Bijedića. Radovi obuhvataju rehabilitaciju na dionici od prodajnog objekta “FIS d.o.o.” do spoja sa X transverzalom.

Ovaj dio predstavlja najoštećeniji dio ulice Džemala Bijedića koji trenutno nema ni pješačku stazu i nalazi se u veoma lošem stanju, te je usljed vremenskih utjecaja i saobraćajnog opterećenja pretrpila vidna oštećenja kolovozne konstrukcije u vidu ulegnuća, neravnina, podužnih i mrežastih pukotina.

Općina Novi Grad Sarajevo ranije je potpisala sporazum o sufinansiranju sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo nakon čega je provedena procedura odabira izvođača radova. U narednom periodu krenut će se sa izvođenjem radova koji bi trebali biti završeni u toku ove građevinske sezone. Vrijednost ugovorenih radova je 626.184,61 KM nakon čega će se pristupiti potpisivanju ugovora i uvođenju izvođača u posao.

Projektom rehabilitacije dijela ulice Džemala Bijedića sa izgradnjom trotoara predviđeno je uklanjanje postojećih slojeva kolovozne kao i nosive konstrukcije saobraćajnice, ugradnja novih slojeva, te izgradnja pješačke staze sa desne strane širine minimalno 160 cm koja do sada nije postojala.

Također, predviđeno je i rješavanje svih pratećih radova na ovoj dinici kao što su izgradnja odvodnje, horizontalne i vertikalne signalizacije.

Ovaj projekat je veoma bitan zbog frekventnog dijela Općine Novi Grad Sarajevo kada je u pitanju pješački i kolski saobraćaj na ovom području. Navedena saobraćajnica predstavlja vezu između IX i X transferzale, te će rehabilitacija navedene dionice u dužini od preko 400 metara biti od velikog značaja, kako za građane i privrednike Općine Novi Grad Sarajevo, tako i za Kanton Sarajevo.

Radio AS