Uskoro veći dječiji doplatak i naknada za sve nezaposlene porodilje u FBiH

Vlada FBiH na sjednici održanoj danas, usvojila je amandmane na Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u FBiH.

Dječiji dodatak će amandmanima koje je Vlada usvojila na Zakon o materijalnoj podršci porodica sa djecom u FBiH biti osiguran za 80.000 djece za što će se iz budžeta godišnje izdvajati oko 100 miliona KM.

Nakon što je Vlada FBiH usvojila amandmane sljedeći korak je u Parlamentu FBiH. Ovim se kantoni obavezuju da će isplaćivati porodiljske naknade te da će minimalna visina mjesečne naknade iznositi nešto iznad 300 KM. Isplaćivanje dječijeg doplatka će ostati obaveza federalnog nivoa vlasti.

Visina dječijeg dodatka iznosit će 19% najniže plate isplaćene u FBiH što će umjesto dosadašnjih 59,76 KM iznositi 103,17 KM. Amandmanima je predviđeno i suzbijanje zloupotreba dokazivanja zajedničkog domaćinstva koje se do sada dokazivalo ovjerom kućnih listi u općinama.

Sve porodilje koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje ostvarivat će novčanu pomoć čime će broj korisnika ove naknade porasti sa 2.100 na 9.000. Iznos koji će primati nezaposlene porodilje godinu dana je 30 posto od prosječne plate u FBiH.

Kantonalnim vladama dat je rok od tri mjeseca da usklade svoje propise sa Federalnim dok će za to vrijeme federalni ministar rada i socijalne politike propisati obrasce za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na dječiji dodatak.

U budžetu FBiH za ovu namjenu predviđeno je 50 miliona KM a ostvarivanje prava trebalo bi početi od jula ove godine.

klix.ba

Radio AS