Usljed pojave zmija na više lokacija, u Starom Gradu izvršen proces deviperacije

Zbog velikog broja zahtjeva građana koji su prijavili pojavu zmija na više lokacija u Starom Gradu, općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić naložio je da se poduzmu potrebne mjere kako bi se građanima omogućili sigurni uslovi za odvijanje svakodnevnog života.

S ciljem rješavanja ovog problema, Općina Stari Grad je, putem Službe civilne zaštite, angažovala ovlaštenu firmu Deratizer d.o.o. Sarajevo koja je provela postupak deviperacije, odnosno udaljavanja zmija sa ciljanih lokaliteta. Deviperacija je izvršena na području 12 mjesnih zajednica, na svim lokacijama koje su prijavili građani i sekretari mjesnih zajednica.

Deviperacija je metod odbijanja, repelencije gmizavaca (guštera i zmija) upotrebom hemijskih metoda. Koriste se specijalizirana sredstva, tzv. repelenti, koji su neškodljivi za ljudsko zdravlje i okoliš, a svojim specifičnim mirisom odbijaju zmije, te se one drže podalje od tretiranih područja.

Lokacije na kojima je izvršena deviperacija

MZ Babića bašča: Alije Bejtića (od korpe za odlaganje komunalnog otpada – oba kraka ulice), Alije Bejtića (Kozija ćuprija – biciklistička staza), Čeljigovići br. 48 (ruševni objekat), Babića bašča dječije igralište i stepenište, Aleja ambasadora.

MZ Bistrik: Garaplina između brojeva 48 i 52.

MZ Hrid-Jarčedoli: Jarčedoli br.3 ( prostor oko mjesne zajednice), Trčivode gornje kod br.48 (nova saobraćajnica), Pod Hridom kod br.37, Hošin brijeg kod br.128.

MZ Mahmutovac: Paje sokak br.42 – Mahmutovac br.138 (brana), Paje od br.62 do br.72 (prilazni put-graniči sa šumom), Bistrik brijeg prije broja 17, do br.20 (urušeni objekti), Begovac ispod br.49 (ruševna napuštena kuća), Kamenica do br.106 (u blizini napušteni objekti).

MZ Medrese: Safvet-bega Bašagića br.118 (krug MZ Medrese), Alije Nametka br.13 (Vranica), Raskršće ulica Safvet-bega Bašagića i Alije Nametka, Safvet-bega Bašagića br.132 (prostor oko zgrade), kompleks Ramića potok, Grličića brdo br.31 ruševan objekat, Fojnička br.27 (ruševan objekat), plato Mihrivode, prostor oko trafo stanice Mihrivode, oko igrališta Bijela bašča, Nerkesijina preko puta br.25 (ruševan objekat).

MZ Mošćanica: Mošćanica br.24 (naselje Roma), pojas vodotoka rijeke Mošćanice od uzvora do ušća u rijeku Miljacku, Faletići (potok Crnjel i kompleks bivše kasarne u Faletićima), Faletići, Donje Biosko, Gornje Biosko (kompeks iznad mezarja i u pravcu sela Donje i Gornje Biosko, duž puta), Ablagijin sokak do br.2 (plato iza objekta kolektivnog stanovanja), kompleks bivše kasarne Mustafa Hajrulahović Talijan, unutra i oko kompleksa, Baruthana do br.93 (svi potoci koji se ulijevaju u rijeku Mošćanicu), ul. Baruthana do br.31 (svi potoci koji se ulijevaju u rijeku Mošćanicu), Borija (plato Borija, iznad naselja Obhodža i iznad naselja Brusulje), Streljačka (strelište Pašino brdo, kompleks), Donje Biosko iz pravca ulice Hladivode, duž puta

MZ Sedrenik: Sedrenik mali kod br.10 – rezervoar, Prvi bataljon Sedrenik preko puta br.110 u kamenom zidu, Ramića banja na pješačkoj stazi koja spaja donji dio Ramića banje, Kriva kod br. 7 u bašti napuštenog objekta.

MZ Sumbuluša: Vinograd br.1a (mezaristan ,,Hendek,,), Saburina br.20 (napušteni plac), Bakije sokak do br.2 (iza kamenog bedema), Ploča br.1 (mezaristan džamije Ploča), Mejlijina br.15 (napušteni plac)

MZ Širokača: Bostarići br.75 (prostor iza kaveza za smeće), Komatin (kombi okretnica-brana), Za beglukom br.44 (staro obdanište – devastiran objekat), Tale Ličanina preko puta br.16, Nadmejdan preko puta br.17 (devastiran objekat)

MZ Toka-Džeka: Boguševac – oko igrališta, Bistrički potok- ulica Desete brdske brigade, Džeka iznad br.9, Berkuša mala kod br.5

MZ Vratnik: Gornje čebedžije br.18 (oko turbeta), Gornje čebedžije (oko rezervoara), Višegradska kapija ispod br. 35, Podđephana (oko Bijele tabije), Mačkareva iznad br. 43 prema Zmajevcu, kompleks Jajce kasarne, Porčina br.18 i br.20.

Radio AS