Usvojen rebalans budžeta Općine Ilidža, općinsko javno preduzeće će dobiti novu zgradu

Općinsko vijeće Ilidže danas je usvojilo rebalans ovogodišnjeg budžeta te je donijelo još nekoliko značajnih odluka, saopćili su iz Općine Ilidža. Najavljena je izgradnja zgrade za općinsko javno preduzeće.

Osim rebalansa budžeta, usvojeni su prijedlog izvještaja o izvršenju budžeta za period od 1. januara do 30. juna 2023., kao i finansijski izvještaj za navedeni period.

Javno preduzeće Ilidža

Razmatran je godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Ilidža za prošlu godinu, a u koji spada finansijski izvještaj, izvještaj nezavisnog revizora, mišljenje Odbora za reviziju na godišnji izvještaj, izvještaj o radu Skupštine preduzeća, izvještaj o radu Nadzornog odbora, izvještaj o radu Odbora za reviziju, Odluka o raspodjeli dobiti za prošlu godinu i mišljenja nadležnih službi. Godišnji izvještaj Javnog preduzeća Ilidža je jednoglasno usvojen.

Načelnik Ilidže Nermin Muzur je najavio izgradnju, kako je naglasio, moderne zgrade za spomenuto javno preduzeće te da će na jednom mjestu biti uprava, servis, ali i sve ostalo što je potrebno za mehanizaciju.

“Iskrene čestitke i zahvale upućujem Javnom preduzeću Ilidža, na svemu što su dosad uradili i slobodno mogu reći da su najbolji dio Općine Ilidža. Ovo preduzeće je sve jače i bolje te ćemo u narednom periodu kroz sistematizaciju koja je usvojena nastaviti da povećavamo njegove kapacitete, kao i da nabavljamo materijalno-tehnička sredstva”, istakao je.

Prema njegovim riječima, bez ikakve lažne skromnosti, ako nisu sad, onda je sigurno da će u vrlo kratkom vremenskom periodu postati najbolje javno preduzeće u Kantonu Sarajevo.

Regulacioni planovi

Usvojene su i izmjene i dopune regulacionog plana Blažujski drum i odluka o provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana Blažujski drum, kao i pristupanje izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Banjsko-rekreativnog kompleksa Ilidža. Također jednoglasno je prihvaćena izrada izmjena i dopuna regulacionog plana Hrasnica.

Usvojene je odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju srednjenaponskih kablovskih veza (prelazak elektrodistributivne mreže na 20 kilovolti) na području Gladnog Polja, a na prijedlog Elektroprivrede Bosne i Hercegovine (EP BiH).

Prihvaćena je odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju srednjenaponskih kablovskih veza (prelazak elektrodistributivne mreže na 20 kilovolti) na području Rakovičke ceste (Gladno polje), a na prijedlog EP BiH.

Katastarska pitanja

Općinsko vijeće Ilidže je podržalo rješenje o imenovanju komisija za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta na području katastarskih općina Osijek i Blažuj. Razmatrane su i usvojene izmjene odluke o građevinskom zemljištu na području općine. Vijećnicima je kao informativni materijal dostavljena informacija o realizaciji i statusu projekta obnove premjera.

Sead Hadžić, pomoćnik direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, podsjetio je da je početkom prošlog mjeseca baza podataka stavljena u službenu upotrebu za katastarsku općinu Vlakovo.

“Federalna uprava Općina Ilidža i Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Sarajevu pokrenuli su postupak harmonizacije i uspostavu zamjene zemljišne knjige na osnovu katastarskih podataka. Rade se prijavni listovi te je izrađeno 54 posto prijavnih listova. Za očekivati je da će u narednom periodu prijavni listovi biti završeni i da će ih Odsjek za katastar pregledati i predati nadležnom uredu”, ukazao je Hadžić.

Nakon toga slijedi, kako je objasnio, zemljišnoknjižna faza u kojoj će lokalno stanovništvo biti obaviješteno da potražuje svoja prava, u smislu dokaza upisa vlasništva u zemljišnu knjigu. Najavio je da ćetaj proces trajati sedam do osam mjeseci. Istakao je da je plan da se do ljeta sljedeće godine završi uspostava zemljišne knjige.

“Završetkom uspostave zemljišne knjige, preuzet će se vlasnici u katastarsku bazu i proglasiti će se katastar nekretnina za katastarsku općinu Vlakovo. Prednost toga će biti rasterećenost službe provođenja promjena vlasništva, jer će katastarska i zemljišnoknjižna baza biti povezane te će se tako dosta uštediti na vremenu”, obrazložio je Hadžić.

Na kraju sjednice uslijedila su vijećnička pitanja i inicijative, saopćili su iz Općine Ilidža.

Radio AS