Usvojen rekordan Budžet Općine Ilidža za 2023. godinu u iznosu 44.681.000 KM

Na 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Ilidža, koja je održana u Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža, usvojen je Budžet Općine Ilidža za 2023. godinu u iznosu 44.681.000 KM.

I ove godine vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Ilidža usvojili su rekordan iznos Budžeta.

U Budžetu su zadržane sve stavke namijenjene za socijalnu zaštitu, podršku boračkoj populaciji, podršku iz oblasti sporta, kulture, obrazovanja i mladih, kao i druge, a više od 55% sredstava u Budžetu Općine Ilidža za narednu godinu namijenjeno je za realizaciju kapitalnih projekata.

Prijedloga Budžeta članovima OV Ilidža prezentirao je pomoćnik načelnika za finansije, a i načelnik Općine Ilidža, Nermin Muzur, uzeo je učešće u radu današnje sjednice, kojoj su prisustvovali i njegovi pomoćnici i šefovi službi.

“Ponosni smo da iz godine u godinu dižemo letvicu i da je ponovo usvojen rekordni Budžet Općine Ilidža za 2023. godinu. Nadam se da će biti moguće u narednoj godini realizovati sve planirane aktivnosti u što većem procentu”, rekao je načelnik Nermin Muzur, istakavši zahvalnost svima koji su dali doprinos u kreiranju Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu, te dodao:

“Iznos od 44.681.000 KM obaveza je svih nas da u narednoj godini budemo još bolji i produktivniji u službi naših građana, kao i u unapređenju naše lokalne zajednice. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali na Javnim raspravama o Nacrtu budžeta Općine Ilidža i tako dali doprinos onome što je danas dobilo podršku Općinskog vijeća Ilidža.”

Pored usvajanja Budžeta, koji je bio najvažnija tačka 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilidža, danas su vijećnice i vijećnici usvojili Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ulične separatne kanalizacione mreže na lokaciji Ilidža, naselje Osjek u ulici Hendekuša, kao i Odluku o poduzimanju prethodnih radnji u cilju uspostave poslovnih zona na području katastarske općine Vlakovo.

Za nastavak promjena izgleda samog centra Ilidže jako je važna Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora o kupovini nekretnina u svrhu obnove i rehabilitacije historijske građevine-zgrade Stare željezničke stanice Ilidža u Sarajevu kao nacionalnog spomenika, koja je također dobila potrebnu podršku članova OV Ilidža.

Jednoglasno su usvojene Odluke o stipendiranju talentovanih učenika i studenata, kao i učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja te učenika i studenata bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja u školskoj akademskoj 2022/2023. godini.

Nakon svih iznesenih tačaka dnevnog reda, uslijedila su vijećnička pitanja, inicijative i odgovori.

Radio AS