Usvojena Odluka o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas su jednoglasno donijeli Odluku o privremenom finansiranju potreba Kantona za period od 01.01. do 31.03.2023. godine. 

Donijete su i odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Javne ustanove “Služba za zapošljavanje KS” za period 01.01. do 31.03.2023. godine. 

Kako je propisano, ukoliko Skupština ne donese budžet prije početka fiskalne godine privremeno se, na osnovu Odluke o privremenom fmansiranju, nastavlja finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta.  

Privremeno finansiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca fiskalne godine, srazmjemo sredstvima utrošenim u istom periodu, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu fiskalnu godinu.

Nakon isteka privremenog finansiranja u tom periodu ostvareni prihodi i primici, te izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u budžet tekuće godine.

Budžet mora biti donijet najkasnije do 31. marta tekuće godine.  

Radio AS