Vera Arnautović: Građani mogu primijetiti koliko “Rad” uspijeva održati Sarajevo čistim

V.d. direktorice KJKP “Rad” Vera Arnautović odgovorila je na optužbe ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Almira Bečarevića koji je rekao da je preduzeće na čijem je ona čelu krivac za prljave javne površine.

Arnautović je rekla da KJKP “Rad” Sarajevo vrši prikupljanje i odvoz otpada sa svim raspoloživim kapacitetima i uspijeva da realizuje sve aktivnosti u skladu sa Operativnim planom održavanja čistoće.

“Zbog povećanih količina otpada koje se odlažu pored kontejnera poput kabastog otpada izvan termina, te građevinskog i zelenog otpada na javne površine, na pojedinim mjestima se dešava da se otpad pokupi umjesto u prvoj, u narednoj smjeni, ali nikada ne ostane neuklonjen”, navela je Arnautović.

Kazala je da će KJKP “Rad” ovog vikenda, pored redovnih aktivnosti, organizovati ranije planiranu vanrednu akciju prikupljanja kabastog otpada pored kontejnera, čime će se podići nivo čistoće u Kantonu Sarajevu i riješiti novonastala situacija koja je sezonskog tipa.

Dodala je da “Rad” intenzivno radi na uspostavljanju efikasnijeg sistema upravljanja otpadom kroz niz aktivnosti, kao što je nedavno otvaranje dva reciklažna dvorišta u opštinama Novo Sarajevo i Ilijaš, te postavljanje 275 zelenih otoka sa 770 novih kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada i smanjenje količina otpada na deponiji Smiljevići.

“Građani mogu primijetiti koliko KJKP ‘Rad’ uspijeva održati grad čistim, a sa kojim kapacitetima. Svjesni da u toku sezone trpimo veće opterećenje, tražili smo i dobili odobrenje od Vlade Kantona Sarajevo za zapošljavanje 200 sezonskih radnika, a, nažalost, na javni poziv se prijavilo samo 39 zainteresovanih radnika. O svemu navedenom redovno je obaviješten nadležni ministar g. Bečarević i svi njegovi zahtjevi upućeni prema ‘Radu’ su ispoštovani”, ističe Arnautović.

Dodaje da je upoznata sa zahtjevom da se povuče sa mjesta v.d. direktorice.

“Nije mi nepoznat zahtjev da se povučem sa mjesta v.d. direktorice da bi ministar doveo na direktorsku poziciju sebi odgovarajući kadar o čemu sam obavijestila Nadzorni odbor”, kazala je Arnautović.

Procedura raspisivanja konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Uprave Preduzeća KJKP “Rad” pokrenuta je na sjednici Nadzornog odbora održanoj 2. juna ove godine.

Kaže da je KJKP “Rad” 5. juna uputio dopis Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja , građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da predloži članove Komisije za provođenje konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Uprave KJKP “Rad”, a na koji još uvijek nije odgovoreno.

“Potrebno je da resorno ministarstvo u skladu sa Zakonom i procedurom predloži članove Komisije kako bi se uopšte mogla provesti procedura za imenovanje direktora i članova Uprave KJKP ‘Rad’, jer bez članova komisije, Nadzorni odbor ne može objaviti konkurs niti započeti procedure izbora direktora i članova Uprave”, zaključuje Arnautović.

Radio AS