Vlada FBiH gradovima i općinama u FBiH uplatila 32 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je iz budžeta FBiH za 2022. godinu uplatila sredstva za 64 općine i grada u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 32 miliona KM, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva finansija.

Naime, riječ je o dodjeli finansijske pomoći budžetima općina i gradova za sanaciju posljedica nastalih usljed pandemije COVID-19, kao i za finansiranje i sufinansiranje kapitalnih projekata, zahtjeva i inicijativa koje će se provoditi u jedinicama lokalne samouprave. 

Ovo je dio od ukupno 39 miliona KM odobrenih Odlukom Vlade FBiH o raspodjeli sredstava općinama i gradovima utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija, a koja su namijenjena za tekuće i kapitalne transfere drugim nivoima vlasti.

Ugovore je ranije, uime Vlade FBiH, s načelnicima i gradonačelnicima potpisala zamjenica premijera FBiH i federalna ministrica finansija Jelka Milićević.

Iz Federalnog ministarstva finansija napominju da će ostala sredstava biti uplaćena nakon što preostale općine i gradovi dostave potpisane ugovore, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Radio AS