Vlada KS: Objedinjene snage za odgovor na vremenske nepogode

U svrhu priprema za efikasnu borbu protiv poplava tokom predstojeće noći, večeras je održan zajednički sastanak članova Vlade Kantona Sarajevo, gradonačelnice Benjamina Karić, predstavnika općina Centar, Novo Sarajevo, Vogošća, Ilijaš i Stari Grad, te kantonalne i federalne uprave civilne zaštite i inspekcijskih poslova, kao i Gorske službe spašavanja.

Premijer KS Edin Forto je na početku sastanka kazao da je Vlada prisutna u potrebnom kapacitetu za punopravno odlučivanje, kao i da u slučaju potrebe mogu odmah donijeti odluke potrebne ugroženim lokalnim zajednicama, kako bi poduzeli najefikasnije korake u borbi protiv poplava i eventualno potencijalnih klizišta.

Predstavnici općina su iz prve ruke informisali Vladu KS sa trenutnim stanjem na području svojih lokalnih zajednica.

Pored općina Ilidža, Trnovo i Novi Grad, poplavljenih naselja i objekata ima i u Ilijašu i Vogošći.

Trenutno su najmanje ugrožene općine Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo koje su poplavljenim općinama ponudile svoju mehanizaciju i opremu na raspolaganje za uspješniju borbu s ovom elementarnom nepogodom.

Ministar Adnan Delić, kojeg je danas Vlada imenovala za koordinatora svih aktivnosti na nivou KS, kazao je da je neophodno uspostaviti bolje kanale komunikacije i koordinaciju između KS, svih općina te federalne i kantonalne civilne zaštite, i to sve u cilju, kako je istakao, “objedinjavanja snaga za konkretniji odgovor, ukoliko to noćas i narednih dana bude trebalo”.

Ministar Adnan Šteta je informisao prisutne sa aktuelnim saobraćajnim izazovima, koji se polako ali i sigurno uspješno rješavaju.

I ministar Admir Katica je kazao kako su pripadnici svih policijskih uprava, ali i kompletne Uprave policije reagirali promptno i stavili se na raspolaganje stanovništvu ugroženih područja.

Premijer Forto je potom prenio ministru Katici i komesaru Nusretu Selimovića molbu stanovnika poplavljenih područja koji su iskazali svoj strah od eventualnih pljački njihovih napuštenih domova, te ih u to ime zamolio za povećano prisustvo policijskih službenika u ugroženim naseljima.

“Dio jedinice za posebne namjene upravo je upućen na ugrožena područja”, upoznao je prisutne aktere večerašnjeg sastanka komesar Selimović.

Direktor Uprave civilne zaštite KS Dženan Brkanić je također informisao prisutne o svim aktivnostima poduzetim od strane uposlenika ove uprave počev od sinoć.

Podsjetio je na brojeve operativnih centara civilnih zaštita općinskih, ali i kantonalne koji su 24 sata svaki dan kontinuirano na raspolaganju za komunikaciju u svakoj vrsti krizne situacije.

I ministar Delić je sugerisao građanima KS da im ključni kanal komunikacije bude upravo broj Operativnog centra Kantonalne uprave civilne zaštite – 121.

“Izuzetno nam je važno da pravilno i na vrijeme rasporedimo neophodnu mehanizaciju i ljudstvo na sve neuralgične tačke, kako bismo u slučaju pogoršanja situacije mogli odmah reagirati”, istakao je ministar Delić.

Odmah nakon završetka sastanka ministar Delić i predstavnici Uprave civilne zaštite krenuli su u obilazak ugroženih području u općinama Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Trnovo.

Zbog izlijevanja vode na kolovoz obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Rajlovac-Vogošća,ali i na dionici regionalnog puta Visoko- Ilijaš u mjestu Čekrekčije, saopštili su iz BIHAMK-a.

videozapisu objavljenom večeras na Facebook stranici Vlade KS, ministar Delić kazao je da se vrši širenje korita rijeke Bosne na području opštine Vogošća.

“Trenutno saniramo određene lokacije koje bi mogle ugroziti putnu komunikaciju i svi resursi firme Bosman, koja je dala veliki doprinos u odbrani od poplava, su na raspolaganju”, rekao je Delić

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica poručio je da sarajevska policija ostaje u punoj pripravnosti tokom noći, kako bi se zaštitili građani i njihova imovina u područjima ugroženim poplavama.

“Veći broj policijskih službenika i policijskih patrola, te pripadnika jedinice za posebne namjene Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će se staviti na raspolaganje građanima na područjima koja su ugrožena poplavama”, navodi ministar Katica.

Također, kako potcrtava ministar, posebna pažnja će se posvetiti područjima na kojima je došlo do nestanka električne energije.

“To se odnosi i na sva druga područjima koja je, prema procjeni policijskih službenika, potrebno dodatno osigurati prisustvom policijskih službenika, radi poduzimanja preventivnih mjera, odnosno sprečavanja krivičnih djela i prekršaja, osobito s ciljem zaštite imovine građana koji su napustili svoje domove tokom dana”, zaključio je ministar Katica.

Radio AS