Vodovod i kanalizacija: U jednom dijelu Starog Grada voda nije za piće

Obavještavamo građane da voda koja u sistem ViK-a dolazi sa Jahorinskih vrela nije preporučljiva za upotrebu zbog obilnih padavina, te se preporučuje iz preventivnih razloga ne koristiti vodu za piće sa Jahorinskih vrela.

Lokacija na koju se odnosi ova informacija obuhvata sljedeće ulice: Dolovi, Pogledine, Jarčedoli, Iza gaja, Bajramuša, Nalina, Veliki Kačanik, Mali Kačanik, Trčivode, Alije Miladina, Čeljigovići, Hadžibajrića, Paje, Paje sokak, Paje malta, Kamenica, Mahmutovac, Sulejmana Zolja, Pod Hridom, Apelova cesta, Kamenica potok, Šerina, Muje Hrnjice, Hošin brijeg, Braće Nuhić i Močila- terezija.

Preporučuje se da se voda na navedenom lokalitetu prokuhava oko 10 minuta prije upotrebe, ali uz uslov da prije prokuhavanja nije primjetna pojava zamućenja, obojenja ili mirisa u vodi.

Ukoliko je primjetna pojava zamućenja, obojenja ili mirisa ne preporučuje se upotreba vode ni nakon prokuhavanja.

Vodovod i kanalizacija

Radio AS