Vlada KS usvojila projekte nabavki i opremanja uprave policije MUP-a KS

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici usvojila tri kapitalna projekta Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova, za čiju realizaciju su Budžetom za ovu godinu planirana sredstva u iznosu od oko 4. 716.000 KM, a koji su i dio Programa kapitalnih investicija KS.

Kako je obrazložio resorni ministar Admir Katica, radi se o ranije pokrenutim projektima nabavke motornih vozila za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti uniformisane i kriminalističke policije, nabavci savremenog sistema za evidentiranje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prijevoza, kao i projektu nadogradnje tzv. “Sparta sistema” za efikasnije izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Sektora uniformisane policije.

Za nabavku novih motornih vozila, prema projektnoj dokumentaciji koju je dostavila Uprava policije MUP-a KS, planirana su sredstva u iznosu od 2.300.000 KM. 

“Radi se o kontinuiranom i planskom opremanju policije Kantona Sarajevo novim službenim vozilima, čiji je cilj osigurati neophodne tehničke pretpostavke za uspješno izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti uniformisane i kriminalističke policije, a u isto vrijeme doprinijeti značajnom smanjenju troškova održavanja i popravke starih vozila, uzimajući u obzir činjenicu da su policijska vozila u funkciji 24 sata dnevno”, naveo je ministar.

Procijenjena vrijednost drugog pomenutog projekta iznosi 856.417 KM, a odnosi se na nabavku savremenog sistema koji će automatski evidentirati nepropisno parkiranje i zaustavljanja motornih vozila na stajalištima javnog prevoza na području Kantona Sarajevo.

Time će se, kako je istakao ministar Katica, preventivno doprinijeti smanjenju obima kršenja saobraćajnih propisa. 

“Sistem treba da osigura nadzor stajališta javnog prevoza, kretanje saobraćajnom trakom rezervisanom za javni prevoz, ulazak u zonu saobraćaja rezervisanog za vozila javnog prevoza, prepoznavanje registarskih tablica, kreiranje baze s registarskim tablicama vozila koja se zaustavljaju ili kreću u ovim zonama, te uvezivanje u sistem za obradu prekršaja koji se već koristi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo”, istakao je ministar.

Nabavka opreme za realizaciju elaborata sistema za provjeru i akviziciju registarskih tablica, opreme za proširenje “SPARTA” sistema za potrebe Uprave policije, je dugoročni projekt ukupne vrijednosti 1.560.000 KM, a čija realizacija je planirana u periodu od 2023 -2025. godine, kroz tri faze.

Za I i II fazu projekta u 2023. godini procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.081.080 KM, dok je realizacija III faze uslovljenja izgradnjom optičkog prstena Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, u okviru projekta adaptivnog upravljanja saobraćajem koji je planiran da se završi 2025.godine.

U prvoj fazi izvršiće se proširenje arhivskog prostora na serverskoj platformi. Obzirom da je nedavno vršeno proširenje radarskih i analitičkih kamera na lokacijama autoputa A1 i da je u planu proširenje novih lokacija analitičkih (ANPR) kamera, desilo se gotovo dvostruko uvećanje dnevne potrebe za obradom vozila i pohranjivanjem slika. Stoga je neophodno proširenje i nadogradnja serverskog sistema i prostora za smještaj podataka postojećeg SPARTA sistema analitičkih i radarskih kamera Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS. 

U drugoj fazi “Proširenje analitičkih kamera na ključnim lokacijama u Kantonu Sarajevo” izvršilo bi se proširenje analitičkih kamera za prepoznavanje i akviziciju registarskih tablica s novim lokacijama u Kantonu Sarajevo, kako bi se pokrili dodatni koridori i novoizgrađeni pravci prema ulazu i izlazu iz Kantona Sarajevo, sporednim putevima ili alternativnim pravcima. 

Realizacija Faze I i Faze II bi bila u tekućoj 2023. godini, u procijenjenom iznosu od 1.081.080 KM, dok je realizacija Faze III iz naprijed navedenih razloga planirana da se završi 2025. godine.

Radio AS