Za hortikulturno uređenje škola i vrtića u KS izdvaja se 100.000 KM

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u okviru utvrđenog Programa Vlade Kantona Sarajevo u 2022. godini, izdvojit će 100.000 KM za hortikulturno uređenje dvorišta škola i vrtića.

U okviru ovog projekta sredstva koja će izdvojiti Ministarstvo bit će utrošena za hortikulturno uređenje dvorišta 14 škola i dva vrtića. 

Ovim povodom, predstavnici ovog i Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS su proteklog mjeseca obišli delegirane odgojno-obrazovne ustanove u kojima će se realizirati aktivnosti uređenja prostora u i oko odgojno-obrazovnih ustanova.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović i ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, te predstavnici KJKP “Park” ovim su povodom obišli danas Osnovnu školu „Kovačići“. 

Uprava ove škole upoznata je sa detaljima projekta, te je izvršen obilazak školskog dvorišta, sagledano je stanje i razmotrene su mogućnosti uređenja i unapređenja stanja zelenih površina, a koji podrazumijevaju rekonstrukciju travnjaka, sadnju novih stabala, sadnju ukrasnih cvjetajućih grmova i izradu travnate sofe, dodatno sađenje – popunjavanje žive ograde, te oblikovanje krošnji stabala.

Svi ovi radovi izvodit će se sa ciljem oplemenjavanja okoliša škola i ustanova predškolskog obrazovanja u želji da se i na taj način da doprinos inkluziji u obrazovanju.

“Naše predškolske ustanove i škole trebaju biti mjesta u kojima će se učenici i nastavnici osjećati ugodno i lijepo, jer učenici i nastavnici veliki dio dana provode u prostoru odgojno-obrazovne ustanove. Ugodan i siguran ambijent podstiče razvoj estetskih vrijednosti kod učenika, osjećaj ugode i pozitivnih emocija u kojima se potiče dobrobit djece/učenika. Također,  jedan od zadataka odgojno-obrazovnog rada je i razvoj odgovornog odnosa prema prirodi, podizanje ekološke svijesti učenika, kao i čuvanje i zaštita životne okoline”, istakla je ministrica Hota-Muminović.

Podsjećamo, na temelju Zaključka Skupštine KS iz februara 2022. godine Vlada KS je 14. aprila 2022. godine donijela Posebni program za unapređenje inkluzije u KS, na prijedlog radne grupe koju su činili predstavnici skoro svih resornih kantonalnih ministarstava. 

Cilj donošenja Posebnog programa Vlade KS je zaštita i osiguranje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava djece/osoba sa invaliditetom i unapređenje poštovanja zagarantovanih ljudskih prava.

Radio AS